Program jednání městských či obecních zastupitelů prezentovaný pouze v několika bodech bez bližších podrobností by v budoucnu nemusel být dostatečnou informací. Radnice by musely před zasedáním zveřejňovat i materiály, jimiž se budou místní zastupitelstva zabývat. Podnět k uzákonění této povinnosti vzešel od dvojice mužů z Varnsdorfu.

„Nejsem jako občan města dostatečně informován o konkrétních věcech, která se na zastupitelstvu projednávají. Zasedání trvají často pět i více hodin. Je to zdlouhavé jednání a minimální účast veřejnosti potvrzuje, že málokdo je ochoten tolik času obětovat. Přitom chceme mít přehled o tom, jak město hospodaří, co se chystá v rámci územního plánu a podobně. Když budou informace o těchto a dalších záležitostech zveřejňovány předem, určitě by se na jednáních objevovalo i více občanů,“ myslí si Zdeněk Fára, člen varnsdorfské organizace Občanské demokratické strany.

„Přijal nás ministr vnitra Radek John, kterého jsme seznámili s naším podnětem k tomu, aby došlo ke změně zákona o obcích s určením povinnosti radnicím zveřejňovat podrobné programy jednání zastupitelů včetně podkladových písemností. Pana ministra nápad zaujal a následně jsme v několika bodech konkretizovali své představy, které slíbil podstoupit legislativcům,“ doplnil druhý iniciátor změn zákona Lukáš Kohout. Někdejší falešný asistent bývalého poslance Jana Kavana si v minulosti svérázným počínáním moc důvěryhodnosti nezískal. Teď tvrdí, že se chce angažovat v prospěšných věcech.

„Štve mě, když přijdu na jednání zastupitelstva a vlastně ani pořádně nevím, čeho se bude týkat. Těch pár zveřejněných bodů toho moc nenapoví. Pak se stává, že i dojde i k projednávání důležitých záležitostí, které nejsou součástí programu. Zastupitelé je schválí a lidé pak jen zírají, co odsouhlasili. Kdyby k zákonné změně došlo, taková praxe by skončila. Myslím, že by to bylo i ku prospěchu veřejného dění v dalších městech a obcích,“ dodal Kohout.

Iniciátoři změn učinili i další kroky k tomu, aby zjistili, jaké jsou možnosti zveřejňování materiálů, které dostávají pouze zastupitelé.

„Ministerstvo vnitra vždy doporučuje co největší míru transparentnosti vůči občanům, což zahrnuje i zveřejňování všech materiálů týkajících se činnosti města na webu. Rozhodnutí, jaké materiály budou zveřejněny, leží ale pouze na příslušném zastupitelstvu,“ uvedl ředitel odboru.