Ve velkém se letos vrhnou na úspory energií ve Varnsdorfu. Jen do škol
a školek plánuje varnsdorfská radnice letos investovat přes 25 milionů korun. Slibuje si od toho v budoucnu nemalé finanční úspory.

Rušno začne být ve třech varnsdorfských školkách 
a školách již těsně před koncem letošního školního roku. Jako první by měly začít stavební firmy pracovat na Základní škole Edisonova. Její zateplení bude také finančně nejnáročnější, vyjde na přibližně dvanáct milionů korun. O necelé čtyři miliony korun by mělo být levnější  zateplení školky na Pražské ulici, nejlevněji by pak mělo vyjít zateplení školky v Křižíkově ulici.

„Zateplení budov, výměny oken i dveří přinesou samozřejmě úsporu energií a tím pádem i peněz," vysvětluje jasný důvod, proč se město do tak velké investice pustilo, starosta Martin Louka.

Hotovo by mělo být nejpozději na začátku druhé poloviny listopadu. Tedy tak, aby město mohlo počítat úspory již v příští topné sezóně.
Sám by Varnsdorf takovou částku v jednom roce investovat nemohl. S opravami školek proto pomohou dotace 
z Operačního programu Životní prostředí. Ten podporuje kromě jiného právě i snížení energetické náročnosti veřejných budov.

„Na opravené fasády objektu bude proveden kontaktní zateplovací systém s izolantem z polystyrénových desek a krycí vrstvy z tenkovrstvých omítek. Na terasách objektu bude provedená nová izolace proti vodě a také nové podlahy z keramické dlažby," popisuje plánovanou opravu mateřské školky na Pražské ulici zadávací dokumentace.

Podobné zadání je u všech tří školních objektů. Kromě zateplení obvodových zdí dojde také na výměnu oken 
a dveří, kterými podle odborníků tradičně uniká největší množství tepla. Proto je jim potřeba věnovat při zateplování budov velkou pozornost. Stávající okna a vstupní dveře tak budou nahrazena okny 
a dveřmi plastovými s izolačními trojskly.

„Při zpracování projektů na jednotlivé objekty jsme si nechali zpracovat energetické audity, podle kterých se následně postupuje," uvedl Tomáš Klimeš z varnsdorfského odboru správy majetku města a investic.

Po dokončení oprav by měl být udělán znovu energetický audit a jednotlivé školní budovy by na jeho základě měly získat energetický štítek.

Energetické štítky budov
Podle zákona musí obce vybavit štítky všechny stavby, ve kterých vykonává takzvanou výkonnou moc. Nařízení se ale stejně tak vztahuje i na hasičské zbrojnice nebo policejní stanice. Povinnost opatřit si energetické průkazy vyvstane postupně také vlastníkům starších nemovitostí při přestavbách, prodeji i pronájmech bytů. Původně měly štítky dostat jen stavby, které jejich majitelé chtěli prodat, poslanci však jejich zavedení nařídili plošně.