Jejich hlasování bude jedním z hodnotících kritérií při konečném výběru podoby případné nové rozhledny.

Na Špičáku vyhlídkové věže již v minulosti stály; pokud se podaří zrealizovat i tuto zamýšlenou, bude již čtvrtá v pořadí. „Rozhledna na Špičáku má ambice stát se jednou z nejviditelnějších a nejvýznamnějších dominant města, návrh její podoby považujeme za nejpodstatnější aspekt celého záměru," uvedl varnsdorfský starosta Stanislav Horáček.

Nová rozhledna by měla vyjít na přibližně dva a půl milionu korun a její stavba by měla být financována prostřednictvím Euroregionu Nisa. Do tohoto projektu se včetně Varnsdorfu zapojilo dohromady šest lokalit ve Šluknovském výběžku. Ukončená architektonická soutěž je jednou z podmínek pro podání žádosti o dotaci.

Nová varnsdorfská rozhledna by měla být nanejvýš 25 metrů vysoká, přičemž vyhlídková plošina by měla být nejméně dvacet metrů nad zemí. Rozhledna zároveň musí co nejvíce využít zbořeniště bývalé výletní restaurace, která na Špičáku v minulosti stála.

Do architektonické soutěže se Varnsdorfu přihlásily čtyři zcela odlišné návrhy. Dva počítají s klasickou vyhlídkovou věží, další s věží v podobě hranolu, čtvrtý pak s rozhlednou ve tvaru pyramidy. Ta má svou ostrostí odkazovat právě k názvu Špičák.

„Vertikála věže je zjemněna horizontálními křivkami dřevěných lamel, které kontrastují s geometrií původní restaurace. Z té jsou odstraněny zbytky dispozice a stropů a do vzniklého prostoru je vsazena hmota rozhledny. Ponechané obvodové zdivo vymezuje „prostor okolí" a „prostor rozhledny", kdy v každém dochází k jinému vizuálnímu efektu. Díky uspořádání horizontálních lamel skloněných pod úhlem přístupové pěšiny je rozhledna z dálky vnímána jako průhledný abstraktní objekt bez zřetelného ohraničení," popisuje svůj návrh jeden z architektů, kteří o soutěž projevili zájem.

Hlasovat na webových stránkách www.varnsdorf.cz je možné až do konce ledna. Výsledky hlasování pak budou součástí hodnocení, jsou jedním z šesti kritérií. Těmi dalšími je vliv na krajinný ráz, originalita, ekonomická přijatelnost investice a náklady na následný provoz nebo využití zbytků výletní restaurace při stavbě nové rozhledny.