Dětí je moc – a míst ve školkách málo.

Taková situace je i ve Varnsodrfu, kde by se ale od ledna příštího roku měla zlepšit.

Menší zdržení

Již loniv září zastupitelé města rozdoli, že zřídí novou třídu mateřské školy na základní škole v Bratislavské ulici. Proběhlo proto výběrové řízení na dodavatele, navýšen byl také rozpočet.

Došlo ale ke zdržení; školka tu proto bude fungovat od 1.1. 2012.

Další možnosti

„Vedení města a zastupitelům byly předloženy k projednání i další varianty zřízení nové mateřské školy ve Varnsdorfu, které vzešly z návrhů obyvatel, zástupců škol a školských zařízení a členů komise pro výchovu a vzdělávání,“ uvedla Ladislava Ondráčková z mětského úřadu s tím, že se jednalo o možnosti využití budovy v ulici Kostelní.

Ta je v současné době v majetku církve a vyžádala by si poměrně vysokou investici, a to 4 – 5 milionů pro stavební úpravy.
„Podobnou investici by si vyžadovala i budova v ulici Legií 2574 po bývalých jeslích, kde je dnes umístěn depozitář muzea, a o které se také jednalo,“ dodala Ladislava Ondráčková.

Dětské skupiny

Poslední probíranou variantou byl návrh ministerstva práce a sociálních věcí, ve kterém připravuje ministerstvo možnost vzniku takzvaných dětských skupin, což je instituce podobná školce, ale s menší administrativní náročností a bez povinnosti zajišťovat dětem stravu a mít u objektu zahradu. Ta ale nakonec neprošla.