To počítá s celoročními výdaji 510 milionů, na běžný provoz bude možné podle schváleného materiálu vydat jednu dvanáctinu této částky. Zároveň v něm jsou vyjmenované částky pro některé investiční akce tak, aby se nezastavila jejich realizace nebo příprava. Plnohodnotný rozpočet by pak zastupitelé měli projednat v lednu 2023.