Proti možnému vstupu Krajské zdravotní do nemocnice ve Varnsdorfu se při posledním jednání zastupitelstva jasně vymezili někteří zaměstnanci. „Nevidíme jediný důvod k tomu, aby naši nemocnici převzala KZ, pokud by převzala sousední rumburskou nemocnici. Pokud by do nemocnice měla Krajská zdravotní vstoupit, jsme připraveni jít do stávky,“ řekl fyzioterapeut z varnsdorfského špitálu Miroslav Kraus. Zdravotníci jako hlavní důvod uvádějí obavy z toho, že by následně měli menší výplaty, než mají nyní. Nelíbí se jim ani to, že by je mohla KZ vysílat na výpomoc do jiných svých zařízení.

„Pracovních nabídek pro zdravotníky je spousta v okolních městech i v Německu. Pokud nebude zachován současný stav, přijdete o zaměstnance. My se o práci nebojíme, my si ji najdeme jinde,“ vzkázal Miroslav Kraus.

K převzetí celé nemocnice, do které město v posledních letech investovalo desítky milionů korun a další peníze dal špitál ze svého zisku, je ale daleko. Krajská zdravotní prozatím nabídla Varnsdorfu zřízení několika indikačních ordinací, které by však podle vedení města jen duplikovaly současné ambulance.

V budoucnu by se pak podle plánu KZ mohli lékaři ve Varnsdorfu věnovat jednodenní chirurgii. „Je to stále otevřené téma, jednání s KZ jsme neodmítli, její nabídku jsme vzali na vědomí,“ řekl varnsdorfský starosta Rolan Solloch. Podle místostarosty Jiřího Suchardy by zřízení indikačních ordinací nemělo pro Varnsdorf a nemocnici ekonomicky smysl. „Celé dva roky se jedná pouze o dvou indikačních poradnách, které mají jediný smysl. Velmi těžce konkurovat dvěma ordinacím v nemocnici Varnsdorf,“ řekl Sucharda s tím, že by se takto snížily jejich výkony a zhoršil by se hospodářský výsledek nemocnice. „My máme fungující a prosperující nemocnici, která nikoho nepotřebuje. Jsme bohatá nevěsta, která si může vybírat. Co bude za tři, pět nebo za deset let, to nevíme. O tom se budeme muset bavit,“ dodal místostarosta.

Podle většiny diskutujících je v současné době jedinou možností, jak zajistit poskytování akutní péče v regionu, záchrana Lužické nemocnice v Rumburku. „Vědí to zdravotníci, starostové, ministr zdravotnictví Vojtěch a ví to dokonce premiér této země,“ řekl na jednání zastupitelstva lékař Ivan Sucharda, který pracuje ve varnsdorfské nemocnici 40 let.

Pracovní skupina

V brzké budoucnosti by měla vzniknout pracovní skupina, která by měla určit budoucí vývoj varnsdorfské nemocnice. Podle starosty Rolanda Sollocha by v ní měli zasednout například ředitel nemocnice Václav Jára nebo zástupci radnice. Dohromady by ve skupině mělo pracovat sedm až deset lidí. „Nebráníme se ani tomu, aby v pracovní skupině působili i zástupci ostatních obcí z regionu, protože zajišťuje péči i o jejich občany,“ připomněl starosta.

Těsně před víkendem přinesla insolvenční správkyně Lužické nemocnice Martina Jinochová Matyášová po dlouhé době dobrou zprávu. Od soboty se podařilo v rumburském špitále znovu zprovoznit chirurgickou ambulanci, která je otevřena 24 hodin denně. Akutní chirurgická i interní lůžka zůstávají nadále uzavřená a záchranná služba tak musí vozit pacienty desítky kilometrů do okolních nemocnic.