Metalurgie, mechatronika nebo silnoproudá i slaboproudá elektronika. To vše se učí od pondělí studenti varnsdorfské soukromé průmyslové školy v nové budově. Do prvního ročníku zatím nastoupilo více než 40 žáků. „Rekonstrukce probíhá ve dvou etapách. V první etapě byla opravena budova jako taková a v její větší části vzniklo celkem osm kmenových tříd, dvě jazykové a dvě počítačové učebny a čtyři odborné učebny,“ popsal Ladislav Plaňanský z firmy TOS Varnsdorf, která do první etapy přestavby ze svého investovala 116 milionů korun.

Druhá etapa rekonstrukce školu teprve čeká. Během ní by měla získat novou tělocvičnu a prostor pro přesun dílen praktické výuky pod jednu střechu s teoretickou výukou. „Do letošního léta jsme byli v budově, kde bylo méně učeben a skromné zázemí v podobě sborovny nebo sociálního zázemí. Byly to provizorní prostory,“ řekl ředitel školy František Hricz.

Že se jedná o dočasný azyl, vědělo vedení školy od samého počátku. Proto také byla celková kapacita školy nižší, oproti té současné méně než poloviční. S dalším zvyšováním kapacity ale škola nepočítá. „Nechceme jít cestou kvantity, ale kvality. Když někdo řekne, že se vyučil v TOSu, tak aby to mělo ten správný zvuk,“ zdůraznil Hricz.

Oproti jiným soukromým školám nemusí studenti na varnsdorfské průmyslovce platit školné. Pro firmy – kromě TOSu je to dalších přibližně patnáct partnerských společností – jsou ziskem právě samotní absolventi.

Možnost, že by strojírna sehnala kvalifikované zaměstnance na úřadu práce, je téměř nulová. Výrobce obráběcích strojů dodnes žije z absolventů varnsdorfské průmyslovky. Jenže tito lidé jsou už v důchodovém nebo těsně předdůchodovém věku. Po nich mezi zaměstnanci následuje dvacetiletá mezera.

„Na pracovním trhu nebyl a stále není dostatek lidí s potřebnou kvalifikací. Zájemce o práci jsme si tak museli doškolovat, každý musel mít svého parťáka, který jej učil,“ vysvětlil Ladislav Plaňanský, proč se TOS rozhodl před třemi lety otevřít vlastní průmyslovou školu.

Nedostatek kvalifikovaných zaměstnanců je natolik závažný, že mnohdy může firmy brzdit i v jejich rozvoji. „Do slévárny v Rumburku, která nás stála na investicích 250 milionů, nemáme lidi. Proto jsme se rozhodli přijmout odborníky ze zahraničí. Je to krok, který jsem nechtěl nikdy udělat, ale v Čechách metalurga neseženete,“ řekl před rokem Deníku předseda správní rady TOS Varnsdorf Jan Rýdl.

Letos v červnu školu dokončil první ročník, který si prošel celými třemi lety. Závěrečné zkoušky úspěšně složilo třináct žáků, z toho jich sedm nastoupilo přímo do TOS Varnsdorf. Ostatní pak našli práci v jiných firmách. V příštích letech pak počítá varnsdorfská strojírna s tím, že by mohla zaměstnat až deset čerstvých absolventů vlastní školy.