V oblasti kultury bylo podpořeno 34 žádostí, v oblasti tělovýchovy 42 žádostí a 10 v sociální a zdravotní oblasti. Varnsdorfský dotační program je určen na podporu kulturní, sportovní a další činnosti dětí, mládeže a pro širokou veřejnost. Příchozí žádosti anonymně hodnotila pětičlenná komise, která následně doporučila vhodné žadatele radě města. Ta rozhodla o přidělení dotací jednotlivým žadatelům.