„Smyslem projektu je oživit hru Vandrování po Tolštejnském panství a zároveň ji zatraktivnit pro mladší generace návštěvníků území," uvedl manažer projektu Marek Hartych s tím, že bude vytvořeno pět nových tras po Tolštejnském panství.

Trasy se budou vázat k jednotlivým přírodním živlům 
– vzduchu, zemi, vodě a ohni. Pátá trasa bude reflektovat stopu člověka v krajině, pátým elementem tak bude sám člověk.

„Pro putování po těchto trasách bude vyvinuta mobilní aplikace pro chytré telefony, která bude obsahovat vandrovací pas a na základě zvolené trasy bude hráče upozorňovat na nejbližší místa daného okruhu a zároveň ke každému místu podá stručnou informaci," popisuje systém Marek Hartych.

Na webových stránkách Tolštejnského panství pak bude zprovozněna sekce pro tuto hru, kde se budou hráči registrovat a nahrávat na své profily pečetě navštívených míst. Zároveň zde budou různé statistiky, žebříčky, diskuzní fórum a kontakt na tvůrce hry.

Ten, kdo bude chtít projít trasu, bude moci navštívit sto různých míst – padesát na české straně, padesát na saské straně panství. Místa budou osazena samoobslužnými uzamykatelnými schránkami, které umožní hráčům navštěvovat místa 
v kteroukoliv denní a roční dobu. Na vytipování těchto míst se budou podílet studenti, turisté a další zájmové skupiny z Čech i Saska.

Trasu si ale budou moci projít také ti, kteří nebudou chtít využívat mobilní aplikaci.

„Plánujeme souběžný tisk průvodce, který by obsahoval v zásadě totéž co aplikace," říká manažer. Jeho cena ještě není stanovena, vycházet by měl v česko-německé verzi a turisté by ho měli získat v informačních centrech.

Text ke každému místu by obsahoval otázku pro odemčení schránky. Schránky budou obsahovat mosazný reliéf unikátní pečeti pro dané místo. V rohu každé stránky průvodce bude místo pro překreslení pečeti. Pokud se účastník hry vybaví pastelkami, bude moci barevně odlišovat jednotlivé živly.

Celý projekt bude spuštěn na začátku turistické sezóny 2017. Smlouva o dotaci na projekt byla mezi organizací MAS Český sever a Euroregionem Nisa, který dotaci poskytuje, podepsána 10. srpna.