„Montessori je postavené na individuálním přístupu," říká ředitelka nové školy Olga Fronzlová.

Co je Montessori pedagogika a proč se tak nazývá?

Maria Montessori se narodila v 19. století, čímž předesílám, že její přístup ke vzdělávání není žádnou novinkou. Ona sama byla vystudovaná lékařka. Zpočátku i jako dětská lékařka pracovala, zabývala se výchovou mentálně postižených dětí a prací s nimi a jejich pozorováním pro ně vytvořila materiály pro výuku a procvičování čtení, psaní a počítání, zároveň materiály k rozvíjení smyslů a procvičování praktických dovedností a zjistila, že těmito přístupy dosahuje u dětí úžasných pokroků. Logicky ji napadlo použít stejné metody a přístupy i u dětí zdravých a výsledky se dostavily velmi rychle a v překvapivé míře.

Co vás přimělo otevřít si vlastní školu Montessori?

Nespokojenost. Pocit nás všech, kteří se na tomto projektu účastníme, že je potřeba něco změnit, že běžné školství se ocitá ve slepé uličce. Minulé září jsme zahájili provoz soukromé mateřské školy, protože jsme toho názoru, že předškolní výchova je velmi důležitá při vytváření si vztahu k učení, získávání informací, učení se sociálním dovednostem. Tím se samozřejmě řídí i běžné školy, my ale všechny tyto dovednosti zprostředkováváme dětem metodou Montessori. Zároveň si tím i vytváříme základnu pro naši školu a poskytujeme možnost Montessori dětem ze školky pokračovat stejným principem na základní škole. Nechceme tím ale vyvolat dojem, že naše škola není pro děti z běžných školek. Naše škola je pro všechny, kteří nejsou spokojeni s běžnou školou a hledají formu kvalitní alternativy pro své děti.

Co tedy nabízíte?

Od září otevíráme jednu věkově smíšenou třídu pro první a druhý ročník. Kapacita třídy je 20 dětí a po celou dobu výuky s dětmi jsou učitelka a asistentka. Škola bude pro děti otevřena od 7 hodin, kdy děti budou čas do začátku výuky trávit v družině. Samotná výuka začíná v 9 hodin a trvá do 13 hodin. Poté následuje opět družina. Výuka samotná je doplněna angličtinou, čas v družině pak kroužky. Nabízíme kroužek hudební, vlastivědný a němčinu.

Jakou formou probíhá výuka?

Výuka se od běžného přístupu ve školách značně liší. Je založena na individuálním přístupu, respektu a svobodné volbě. Tímto způsobem se dá pracovat, pokud máte připravené prostředí. Prostor vybavený pomůckami a podněty, které děti přilákají, zaujmou, a na kterých se děti naučí potřebné dovednosti. Montessori pomůcky jsou jedním ze základních pilířů tohoto přístupu. Jsou až geniálně jednoduché, velmi názorné a ve většině případů jsou opatřeny kontrolou chyby, díky které si každý, kdo s pomůckou pracuje, může ověřit, jestli s ní pracuje správně. V Montessori škole se neznámkuje, nesoutěží a neodměňuje. Zní to divně, já vím, stačí si ale jen uvědomit, že dítě nepočítá příklad proto, že je za to známka, ale proto, že chce znát výsledek a baví jej ten samotný proces.

Jakou dáváte rodičům záruku, že jejich děti budou znát a umět totéž, co děti z běžných škol?

Naše škola postupuje při vytváření školního vzdělávacího programu podle rámcově vzdělávacího programu, který je povinný a daný pro všechna školská zařízení. Další garancí je intenzivní spolupráce s rodiči. Ti mají a budou mít otevřené dveře do výuky a k dispozici k nahlédnutí záznamy o pokrocích dětí, které si vede učitel, ale i dítě samotné formou jakéhosi deníku. Tou nejlepší zárukou ale budou až první naši absolventi.