Místo, na kterém byl pomník v sobotu odpoledne odhalen, je mimo chráněnou krajinnou oblast, navíc u frekventované turistické stezky z Tisé do Ostrova. Nese také příhodné jméno pro podobný pomník – Himmelreich, tedy Nebeská říše.

„Je na místě, kde je rozhled do kraje. Bude to možná ještě lepší, než jsme původně zamýšleli," řekl při zahájení budování pomníku Deníku Gerhard Tschunko, považovaný za nestora horolezeckého sportu na severu Čech.

Na pomníku je přitom možné nalézt jména známá i lidem, kteří se v lezectví příliš neorientují. Například Miloše Matrase, který zahynul při zemětřesení během československé expedice Peru '70 pod Huascaránem. K dalším známým jménům patří Petr Aksamit nebo Zuzana Charvátová Hofmannová.

„Na pomníku je 27 destiček se jmény horolezců. Pro jejich určení byla dvě kritéria. Museli se narodit, žít nebo působit v Ústeckém kraji – a zároveň zahynuli při lezení," vysvětluje Tomáš Kratochvíl ze Spolku pro Tisou.

K novému skalnímu pomníku, jehož odhalení přihlížela přibližně stovka lidí, vede také nově upravená cesta včetně schodů.

„Součástí slavnostního odhalení byla také zádušní mše za zemřelé horolezce," dodává Kratochvíl.

Podporu mělo vybudování nového pomníku také přímo 
u obce.

„Důvody jsou stejné jako
v minulosti. Vítáme cokoliv, co nějakým způsobem zvýší atraktivitu obce," přiblížil starosta Tisé Jiří Jandásek.

Součástí slavnostního odhalení pomníku bylo i vydání monografie, kde budou uvedena jména všech zesnulých
z nového horolezeckého pomníku a krátké shrnutí jejich lezeckých aktivit.