Do dvou let by měla vyrůst v Těchlovicích na Děčínsku čistírna odpadních vod a první část  místní kanalizace. Obci na ni přispěje velkou částkou Evropská unie.

První etapa vybudování kanalizace vyjde na přibližně 
35 milionů korun bez daně 
z přidané hodnoty. Tolik by si malá obec v údolí Labe nemohla ze svého rozpočtu dovolit. Proto se snažila získat na postavení kanalizace dotaci.

„O získání dotace na stavbu kanalizace a čistírny jsme se snažili od roku 2007 a podařilo se nám to až loni. Nyní ji máme již přislíbenou a pro její přidělení musíme splnit ještě některé podmínky, jako je například stavební povolení. Ze svého dáme do stavby kanalizace a čističky více než pět milionů. Ty získáme částečně 
z úvěru a částečně na spoluúčast využijeme naše úspory," říká starostka Těchlovic Jaroslava Hýlová s tím, že 
v současné době již probíhá výběr zhotovitele náročné stavby, která bude ovlivňovat dění v obci s 560 obyvateli po příští dva roky. Účastníci výběrového řízení, které pravděpodobně konečnou cenu za první etapu kanalizace Těchlovic výrazně sníží, musí mít 
s podobnými zakázkami zkušenosti. Musí například předložit seznam podobných zakázek za posledních pět let.

Dotaci Těchlovicím poskytl Státní fond životního prostředí, který spravuje finance 
z Evropské unie určené pro Operační program životní prostředí.

V obci mají představu, že se začne budovat již toto léto.

„Nejprve postavíme čistírnu odpadních vod, ta by měla být hotova během letoška. Následně se pak pustíme do stavby samotné kanalizace. Naštěstí máme v obci dostatek objízdných tras, takže by stavba neměla způsobovat výraznější dopravní potíže," řekla Hýlová.

„Určitě je dobře, že to udělají," říká jedna z obyvatelek Těchlovic.

Po dokončení stavby první části kanalizace v centru obce by se na ni mělo připojit přibližně sto rodinných domků. Ty v současné době využívají především septiků.

Kanalizace v Těchlovicích
Vybudování kanalizace v Těchlovicích je rozděleno do několika etap. V té první, která by měla začít ještě před letošními prázdninami, postaví v Těchlovicích nedaleko fotbalového hřiště u Labe čistírnu odpadních vod s kapacitou pro přibližně 600 obyvatel. Na tu následně napojí prostřednictvím více než tří a půl kilometru kanalizace především centrální část obce. Vzhledem k rozlehlosti Těchlovic ale nebudou připojeny všechny domy. O tom, zda se podaří připojit i okrajové části Babětín, Přerov nebo Zadní Lhotu rozhodne to, zda se podaří obci uspět se žádostí 
o další dotaci. Ze svého rozpočtu 
si totiž stavbu kanalizace nemůže dovolit.