„Jeden zvon o hmotnosti 135 kilogramů je zasvěcen svatému Josefu, tedy patronu umírajících.

Druhý  je o pětasedmdesát kilogramů těžší a je zasvěcen svatému Ignáci z Loyoly, který se stal patronem  přifařené obce Všemily," informoval administrátor srbskokmamenické farnosti Marcel Hrubý.

Zvony budou  vystaveny před místním svatostánkem  ještě v sobotu 28. září. Další týden pak dojde k zavěšení zvonu do věže.
Až se tak stane, budou vždy v neděli a o svátcích ze zvonice kostela kromě dvou nových vyzvánět ještě zvony sv. Václav, Panna Maria, Srdce Ježíšovo a Panna Marie Královna.

V malé věžičce bude ještě samostatně znít  sanktusový zvon z roku 1909.

Celková hmotnost všech  zvonů zavěšených na srbskokamenickém chrámu bude skoro dvě tuny.