Pět set metrů, jen takový kousek mají lidé z Dolní Poustevny na Děčínsku do nemocnice.

Bohužel ji nemohou využívat z peněz veřejného zdravotního pojištění, jež si hradí v Česku. Špičkově zařízená nemocnice totiž leží za hranicemi v německém Sebnitz.

„A tak naši lidé musí jezdit do Rumburku, na specializovaná vyšetření dokonce až do Děčína či Ústí nad Labem. Zabijí tak den dovolené a ještě platí vlak, autobus nebo benzin do auta,“ řekl dolnopoustevenský starosta Miroslav Jemenka.

Česká legislativa totiž zatím neumožňuje, aby si lidé hradili běžnou péči z veřejného pojištění v zahraničí.

Ze zákona o veřejném zdravotním pojištění vyplývá možnost úhrady ze strany zdravotní pojišťovny v zahraničí za nutnou neodkladnou péči, jejíž potřeba nastala na území druhého státu, ovšem jen do výše stanovené pro úhradu takové péče na území ČR. „Zbylou část nákladů na péči v zahraničí musí pacient buď uhradit sám, nebo je uhrazena z cestovního připojištění, pokud si jej před cestou do zahraničí pořídil,“ řekl mluvčí Všeobecné zdravotní pojišťovny Jiří Rod.

Doplnil, že obyvatelé Děčínska si stejně jako ostatní obyvatelé platí české zdravotní pojištění, v českých cenách, nikoli v německých.

„Otázkou tedy je, jak by pohlížela německá nemocnice na výši úhrad zdravotní péče z naší strany. Jiné ceny než našim nemocnicím bychom jim nabídnout nemohli, to by bylo těžko obhajitelné ve vztahu k našim poskytovatelům zdravotní péče. Dle našich zkušeností je přitom zdravotní péče v Německu šest až osmkrát dražší než u nás,“ poznamenal mluvčí.

Přesto to starosta Jemenka nevzdává.

„Sejdeme se s novým starostou Sebnitz a pokusíme se záležitost nějak vyřešit. Pro lidi ze Šluknovska by to bylo ideální,“ řekl Jemenka.

Podle mluvčího VZP Jiřího Roda by situaci by mohla vyřešit mezistátní dohoda mezi Českem a Německem.

„Taková smlouva by pak musela především vyřešit rozdílnou výši úhrad.

Jiným možným řešením by bylo reciproční uspořádání, kdy by naopak v jiných oblastech byli na našem území ošetřováni občané Německa,“ vysvětlil. Pro Německo či Rakousko je podle Roda uzavření smlouvy o takové spolupráci s Českou republikou výhodné, protože péče u nás je nesrovnatelně levnější.

„Pro ČR je ale hrazení běžné lékařské péče ve většině okolních států extremně nákladné, a uzavírání individuálních smluv s drahými německými či rakouskými nemocnicemi by bylo velmi nespravedlivé i vůči českým nemocnicím, které by tak od českých zdravotních pojišťoven dostávaly za stejnou práci úhrady nesrovnatelně nižší než němečtí kolegové,“ tvrdil Rod.

Už dnes na specializované vyšetření do Sebnitz jezdí těhotné ženy.

„Pokud nadcházející maminky potřebují specializované ultrazvukové vyšetření pro určení osobního rizika vrozené vývojové vady, nebo chromozómové odchylky u jejich těhotenství, nebo si jen prostě sami přejí mít jistotu, že tyto možné komplikace jejich graviditu nezatěžují, potom se mohou na naši kliniku obrátit,“ potvrdili porodníci Pavel Rubeš a Radovan Korkoš, pracující na Sächsische Schweiz Klinik v Sebnitz. Službu nabízí pouze za úhradu materiálových nákladů na vyšetření a úhrada nepřevyšuje částku 20 Euro. Honorář za práci si lékaři neúčtují.

Oba lékaři také potvrdili, že nastávající maminky dostanou výsledky vyšetření v českém jazyce .