Vstupné na koncerty je dobrovolné. Nejprve se v sobotu 20. 12. 2014 od 16.30 hodin uskuteční Adventní koncert dětského pěveckého sboru Šenováček z Velkého Šenova 
a Tyršovských zvonků z Rumburku. Zazní pásmo adventních písní.

Zájemci si po skončení koncertu mohou odnést Betlémské světlo. Nutná je vlastní svíčka nebo lucerna.

Koncertní provedení pastorální mše J. J. Ryby Česká mše vánoční zazní v pátek 26. 12. 2014 od 17.00 hodin. Na koncertě vystoupí šest desítek účinkujících z Čech 
a Německa.

V klášterním kostele sv. Vavřince zazpívá pod vedením Patrika Englera Pěvecký sbor z Mikulášovic, Vilémovský chrámový sbor, pěvci ze saských měst Neustadt a Sebnitz. Doprovodí je Rumburský komorní orchestr a hudebníci Šluknovska.

Na varhany hraje Gertrud Šormová.

Na závěr koncertu jsou pro zájemce připraveny texty známých českých koled a jejich společné zpívání. Všichni jsou zváni.