Podle správy jsou koše uprostřed lesů problematické. Kromě jiného totiž učí lidi špatným návykům. Jejich odstranění má tak být i určitým výchovným prvkem. „Na jedné straně se sice jedná o drobnou službu návštěvníkům, ti se však zároveň podprahově učí zbavovat odpadků odložením v přírodě namísto toho, aby je odnášeli zpět a likvidovali doma,“ vysvětlil  ředitel odboru vztahů s veřejností národního parku Richard Nagel.

Přestože koše správa parku pravidelně vyvážela, přinášela jejich přítomnost v přírodě i řadu nepříjemností, především pro zvířata. Lidé často odhazují i zbytky jídla a pro zvěř se pak stává koš prostřeným stolem. Problém je ale v tom, že v něm mohou uvíznout, případně jej celý rozházet.

Pro návštěvníky Českého Švýcarska je pak nepříjemná přítomnost vos, koše totiž byly u odpočinkových míst, kde turisté často nabírají síly během náročných výšlapů skalní krajinou.

„Zkušenost také ukazuje, že umístění odpadkových košů v přírodě nijak významně nesnižuje množství odpadků odhozených v okolí turistických cest,“ doplnil Nagel.

U lidí z regionu vzbudil krok rozporuplné reakce, někteří jej oceňují, jiní jej považují za nesmysl. K té první skupině patří třeba Zbyněk Budiš. „To je správný přístup. Co do lesa donesu, to si vezmu domů na vyhození,“ napsal na sociálních sítích.

„Když mám místo na to, abych věci někam donesla, tak mám i místo na to odnést to zpět a vyhodit tam, kde se má,“ přidala se Sabča Cihlářová.

Naopak mezi odpůrce rozhodnutí správy parku odstranit koše se zařadil například uživatel Martin Bafi. „Maximálně do roka jsou zpátky, protože teď tam bude takový brajgl, že ho budou uklízet pět let,“ usoudil.

VADÍ UBROUSKY

Nepořádek je ale kolem nejfrekventovanějších turistických cest už dlouhé roky. Navíc ho s raketově rostoucím počtem návštěvníků přibývá. Správa parku si proto už od roku 2017 najímá úklidovou službu, která v hlavní sezoně odhozené nebo ztracené odpadky v pravidelných intervalech likviduje. Největším problémem v přírodě jsou kosmetické ubrousky. Ty se totiž na rozdíl od ubrousků papírových nerozloží, a podél cest je jich tak ve vrcholící turistické sezoně plno.

Současně správa parku v komunikaci směrem k návštěvníkům více zdůrazňuje nutnost likvidace odpadů doma namísto v přírodě. Plakáty s apelem ve třech jazycích návštěvníci najdou jak v informačních střediscích v okolí národního parku, tak i na všech významných výchozích místech k turistickým zajímavostem.

„Odpadkové koše do přírody neumísťují ani další evropská či světová chráněná území,“ poznamenal Richard Nagel.