I v Dobřenicích se stejně jako ve Vápně jedná o kachny, Dobřenice jsou od Vápna vzdálené zhruba sedm kilometrů. O nákaze ve Vápně informoval hejtman Pardubického kraje Martin Netolický.

"Podle rozhodnutí veterinářů by utrácení drůbeže v tomto chovu mělo začít pravděpodobně ve čtvrtek. Vzhledem k tomu, že hlavní ohnisko se nachází na území Královéhradeckého kraje, zahájení činnosti veterinářů bude právě na jeho území počátkem příštího pracovního týdne. V okolí obce Vápno (stejně jako v případě ostatních ohnisek) bude stanoveno tříkilometrové ochranné pásmo a desetikilometrové pásmo dozoru se zpřísněnými veterinárními opatřeními," uvedl Netolický.

První ohnisko ptačí chřipky v Pardubickém kraji se objevilo počátkem února v Ronově nad Doubravou na Chrudimsku. Zde byla infikována drůbež malochovatelů, a to od labutí a divokých kachen.

Ilustrační foto
Kvůli ptačí chřipce nesmí mít drůbež v Ronově výběhy

Nemoc se primárně objevila ve dvou komerčních chovech chlumecké firmy Perena v Dobřenicích a Novém Bydžově - Zábědově. Odsud se rozšířila právě i na území našeho kraje. V obou komerčních chovech se aktuálně nachází v součtu asi 40 tisíc kusů kachen. Jde o vůbec první komerční chovy v Česku, které byly letošní vlnou ptačí chřipky zasaženy. V chovech v posledních dnech došlo k výraznému poklesu snášky a ke zvýšeným úhynům kachen. Zbývající kusy budou v souladu s legislativou utraceny.

„Státní veterinární správa v souladu s platnou legislativou přijala okamžitě opatření k zamezení dalšího šíření nákazy. Zbývající drůbež v chovu bude utracena, kolem ohniska bude vymezeno tříkilometrové ochranné pásmo a pásmo dozoru o poloměru deseti kilometrů. V těchto pásmech budou vyhlášena mimořádná veterinární opatření,“ uvedl ústřední ředitel Státní veterinární správy Zbyněk Semerád. V rámci mimořádných veterinárních opatření bude omezen pohyb drůbeže do a z pásem a provedeny soupisy chovů drůbeže.

Perena v Dobřenicích
Na Hradecku se objevila ptačí chřipka. Utraceno bude 40 tisíc kachen

Ptačí chřipka je nebezpečná virová nákaza kura domácího, krůt, vodní drůbeže, holubů, pernaté zvěře, exotických ptáků a volně žijícího ptactva. Viry ptačí chřipky se běžně vyskytují u volně žijících ptáků a k jejich přenosu dochází zejména trusem. Proto infekci nejčastěji způsobí pozření krmiva či vody kontaminované trusem infikovaných ptáků. Vysoce patogenní viry aviární influenzy způsobují u ptáků vysokou nemocnost a velké úhyny. Ptačí chřipka se začala šířit po Evropě už koncem loňského roku, kdy se objevila v Nizozemí a Německu. Jde o kmen H5N8, který je velice nakažlivý mezi zvířaty, ale dosud nebyl v Česku naznamenám jeho přenos na člověka. V posledních měsících se nemoc šíří po celé Evropě a nevyhnula se ani České republice. K dnešnímu dni se potvrdil výskyt ptačí chřipky už ve více než polovině všech krajů v České republice.