Sraz je v 17.30 u silnice Kyjov na Doubici, u mapy při vstupu na zeleně značenou trasu. S sebou je nutné mít svítilnu a nešustivé oblečení. V sobotu 28. září pak proběhne exkurze, kde se zájemci dozvědí zajímavosti ze života vlka a o jeho současném výskytu u nás i o soužití vlků s lidmi. Sraz je v 10 hodin před ústavem sociální péče v Brtníkách. Na vycházku s mykology do okolí Jetřichovicka se mohou vydat zájemci o poznávání obdivuhodného světa hub v sobotu 12. října. Sraz je před infocentrem v 10 hodin.