Pravděpodobně na jinou chuť vody si musí zvyknout lidé v Mikulášovicích. Ty již nezásobují vodou místní zdroje, ale vodu přivádí potrubí až ze Chřibské.

Místní vrty na zásobování přibližně dvoutisícového města již nestačily.

„Město Mikulášovice bylo zásobováno pitnou vodou 
z místních zdrojů  ze čtyř vrtů na jižním okraji města.  Situace v zásobování Mikulášovic byla kritická jak z hlediska množství, tak i kvality vody, protože voda z těchto zdrojů nevyhovuje v ukazateli manganu," vysvětluje mluvčí Severočeské vodárenské společnosti Jiří Hladík, proč bylo nutné vybudovat téměř 9 kilometrů potrubí. To napojilo Mikulášovice na skupinový vodovod Varnsdorf, který je napájen z velké většiny z více než 20 kilometrů vzdálené Chřibské, kde je úpravna vody.

V okolí města se totiž nepodařilo najít dostatečně vydatné a kvalitní zdroje pitné vody.

„Jsem velmi rád, že budeme mít kvalitnější vodu, než jsme měli doposud," řekl jeden z obyvatel Mikulášovic.

Při napojení Mikulášovic na současný dálkový vodovod bylo nutné postavit více než 
8 800 metrů dlouhé potrubí.

„Tento přiváděcí řad propojuje stávající přivaděč Krásná Lípa – Šluknov se stávajícím vodojemem Mikulášovice – Lom, který má kapacitu dvakrát 250 metrů krychlových vody," přibližuje Hladík. Další dva kilometry vodovodního potrubí pak bylo postaveno přímo v Mikulášovicích.

Při stavbě napojení Mikulášovic se již počítá s případným zvýšením kapacity, pokud se k němu připojí další velcí odběratelé, nebo dojde 
k nárůstu počtu odběratelů.

V současné době je totiž vodovod samospádový, takže nepotřebuje k přepravě vody žádná čerpadla. Na jeho konci ale byla vybudována šachta, ze které bude moci být v budoucnu napojena zbývající část Šluknovského výběžku.

„Po úspěšném dokončení strategických investic do čištění odpadních vod a odkanalizování jsme se více zaměřili na investice k zajištění kvality pitné vody, např. staveb nebo rekonstrukcí vodovodních přivaděčů a úpraven vody. Tato stavba zajistí pro Mikulášovice dodávku kvalitní pitné vody v dostatečném množství z úpravny vody Chřibská. Díky tomu bude možné do budoucna výrazně zvýšit počet obyvatel zásobovaných z veřejného vodovodu," doplnil generální ředitel Severočeské vodárenské společnosti Bronislav Špičák.