Demontáží malovaných dřevěných obkladů restaurátoři zahájili letošní záchranné práce ze osm set padesát tisíc korun. Do konce měsíce října je mohou návštěvníci Lorety sledovat při práci. „Obnovují nástropní a nástěnné malby,“ upřesnila Klára Mágrová z římskokatolické farnosti rumburského děkanství.

Restaurátoři budou i letos pracovat zvláště v objektu Svatých schodů, který je součástí křížové chodby, obíhající samotnou loretánskou kapli P. Marie v Rumburku.

Odkryli původní barvy

„Loňské restaurování nástropních maleb v objektu Svatých schodů přineslo překvapení v podobě odkrytí původní růžové barvy pozadí, která byla desítky let překryta zelenou přemalbou z přelomu 19. a 20. století, a neměli jsme o ní tušení. Interiér Svatých schodů se po sejmutí přemaleb a retušování projasnil a zesvětlil,“ uvedl páter Jozef Kujan ze salesiánské komunity, která spravuje římskokatolické farnosti v Rumburku, Jiříkově a okolí. Nástropní malby restauruje v Loretě v Rumburku od roku 2001 pražská restaurátorská firma. Kvůli náročnosti záchranných prací restaurátoři museli vymyslet i zvláštní technologický postup, ušitý přímo na míru malbám v křížové chodbě u lorety.

Termín dokončení není reálný

Rumburská kulturní památka je součástí areálu bývalého kapucínského kláštera z konce 17. století. Do Programu záchrany architektonického dědictví Ministerstva kultury ČR byla barokní loretánská kaple s ambity zařazena v roce 1999. „Dokončení záchranných prací se odhadovalo na rok 2011, ale kvůli stále nižším příspěvkům, které se daří získat z dotací, nebude tento termín reálný. Do roku 2008 se v loretánském areálu provedly záchranné práce za 19 mil. korun, na něž přispěl stát, Římskokatolická farnost Rumburk, jako vlastník objektu, Biskupství litoměřické, Město Rumburk i české a německé nadace. V roce 2009 přijdou restaurátorské a stavební práce na 850 000 Kč,“ dodala průvodkyně v rumburské Loretě Barbora Hildebrandtová. Kromě restaurování budou získané peníze využity na opravu rozvodů elektrické energie v objektu Svatých schodů.

V roce 2009 přispělo na obnovu nejsevernější loretánské kaple v České republice Ministerstvo kultury ČR, Město Rumburk a Biskupství litoměřické. O záchranu památky usiluje od roku 1996 vlastník objektu, Římskokatolická farnost-děkanství Rumburk.