Rekonstrukce Zámeckého rybníka v Lipové se blíží ke svému závěru. Zatím tam nákladní auta stále navážejí stovky kubíků zeminy, která bude tvořit poslední vrstvu hráze. Veškeré práce mají skončit k poslednímu září.

„Vedle dokončeného odkanalizování obce, na které jsme získali čtyřicetimiliónovou dotaci z fondu rozvoje venkova, je obnova tohoto rybníka druhou letošní největší vodohospodářskou investicí na území Lipové,“ uvedl starosta Pavel Svoboda. Dodal, že rekonstrukce si vyžádá skoro dvacet milionů korun, které zaplatí ministerstvo životního prostředí. Zámecký rybník bude po dokončení sloužit jako retenční nádrž k zadržování povrchových vod z okolí. Bude tam možné koupání i sportovní rybolov.

„Jak důležitou investicí obnova tohoto rybníka je, to se už ukázalo při srpnové povodni. Voda z přívalového deště v krátkém čase zaplnila nádrž do poloviny,“ připomněl starosta.

Dodal, že druhým protipovodňovým opatřením v obci bude obnova Sohlandského rybníka, která má skončit ještě letos a vyžádá si přes šest milionů korun.