Krátké připomenutí…

Tříkrálová sbírka je největší dobrovolnickou akcí v rámci České republiky a pořádá ji Charita ČR. Sbírky se účastní kolem šedesáti tisíc koledníků (většinou z řad dětí a mládeže) a dalších dobrovolníků. Každá tato sbírka má své poslání a cíl – obecným záměrem Tříkrálové sbírky roku 2018 je pomoc lidem nemocným, se zdravotním postižením, seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším jinak sociálně potřebným. Většina prostředků zůstává v regionu, kde byly vykoledovány, desetina výnosu pak jde na pomoc v zahraničí. (Více o využití sbírky na www.trikralovasbirka.cz.)

Tříkrálová sbírka.Zdroj: archiv

Posláním Tříkrálové sbírky je především nesení radostné zvěsti o narození Pána Ježíše. Koledníci navštěvují domácnosti, aby světlo Boží lásky šířili do rodin, vztahů i duší všech lidí. Tříkrálovou sbírkou Charita vyzývá všechny lidi dobré vůle, aby se zapojili do pomoci potřebným prostřednictvím finančního daru, ale rovněž chce oslovit širokou veřejnost, a tím šířit sociální cítění a pochopení pro všechny sociálně znevýhodněné lidi v České republice i v zahraničí. „Prosíme, přispějte opět koledníkům do pokladniček, jen díky vám se můžeme věnovat těm, kteří se bez pomoci druhých neobejdou,“ vyzývá dárce k podpoře ředitel Charity Česká republika Lukáš Curylo.

Žehnání koledníkům

Přestože oficiálně probíhá tříkrálová sbírka od prvního do čtrnáctého ledna, žehnání koledníkům probíhá po diecézi na několika místech a v různých dnech. Například v Litoměřicích na Mírovém náměstí požehná koledníkům z farní i diecézní charity Mons. Jan Baxant, biskup litoměřický 3.1.2018 v 16:00 hodin. V rámci tohoto žehnání se přítomní potěší zpěvem chlapeckého pěveckého sboru Páni Kluci a nebude chybět ani teplé občerstvení. Svým koledníkům ale požehnají také například v Kadani, Hřivicích nebo v Hrádku nad Nisou. Všichni jsou na žehnání srdečně zváni!

Tříkrálové akce v diecézi nejen pro koledníky

Hrádek nad Nisou

5.1.2018 od 10:00 hodin v kostele sv. Bartoloměje - žehnání tříkrálovým koledníkům

Kadaň

5.1.2018, 15:00-18:00 hodin - zahájení Tříkrálové sbírky s panem starostou, svařák, charitní stánek, koncert učitelů ZUŠ a tříkrálová mše svatá s žehnáním křídy, kadidla a vody v místním kostele Povýšení sv. Kříže a na Mírovém náměstí. Zde vystoupí také Divadlo Navenek s Klaněním králů.

Hřivice

1.1.2018, 18:00 hodin v kostele sv. Jakuba - Tříkrálový koncert s tříkrálovou kasičkou, vystoupí Poutníčkův sbor

Litoměřice

3.1.2018, 16:00 hodin na Mírovém náměstí- Tříkrálový průvod s žehnáním koledníkům místním biskupem Janem Baxantem, vystoupí chlapecký pěvecký sbor Páni Kluci, rozdávání svařeného vína a kakaa

Hlavním doprovodnou akcí sbírky je Tříkrálový koncert, který se koná v neděli 7. ledna 2018 od 18 hodin v Městském divadle Brno. V přímém přenosu jej uvede Česká televize na programu ČT 1. Koncert moderují Martina Kociánová a Jan Čenský. Vystoupí na něm Hana Zagorová & Boom Band, Mirka Miškechová, Kryštof, Jelen a Kantiléna – sbor dětí a mládeže při Filharmonii Brno.

Jak můžete pomoci s Tříkrálovou sbírkou vy?

Každý se může zapojit do Tříkrálové sbírky ať už jako koledník, vedoucí skupinek, dobrovolník při organizaci a přípravách sbírky nebo i věcným darem. Jak tříkrálových koledníků, tak vedoucích tříkrálových skupinek není nikdy dost. Charita uvítá i jakoukoliv jinou pomoc při přípravách a organizaci Tříkrálové sbírky v místě, kde již sbírka probíhá. Stejně tak není problém zorganizovat Tříkrálovou sbírku tam, kde zatím zavedena není, a získat tak finanční prostředky na pomoc potřebným přímo v místě, kde se sbírka uskuteční. Celých 65% z vykoledované částky pak můžete použít na vlastní záměr.

Většina charit či farností v litoměřické diecézi se stále potýká s nedostatkem koledníků. Charity ale přijmou také věcné dary, nejlépe v podobě sladkostí pro děti, které koledují. Děti často koledují za velké nepřízně počasí a díky nedostatku koledníků mnohdy i několik dní a tak malé poděkování v podobě sladké odměny vždy potěší. Chce-li se někdo zapojit do příprav či organizace Tříkrálové sbírky kdekoliv v diecézi nebo přispět nějakým věcným darem, kontaktujte prosím Veroniku Vedejovou (kontakt níže).     

Lepší spaní pro Dominika aneb Kde pomohla loňská sbírka

Dvaadvacetiletý Dominik bydlí v malém, ale krásně upraveném bytě pouze se svou maminkou Monikou. Narodil se s vzácným syndromem Cornelia de Lange, který ho postihl velmi silně. V roce, kdy se Dominik narodil, byl v severočeském kraji teprve pátý s tímto postižením, začátky byly tedy, stejně však jako následující roky, velmi těžké. „Že Dominik není úplně zdravé miminko, jsme zjistili hned po narození. Vůbec jsem nevěděla, s kým se poradit, na koho se obrátit, s tímto druhem onemocnění bylo tehdy v mém okolí velmi málo zkušeností,“ vzpomíná Dominikova matka.

S péčí o Dominika, která vyžaduje neustálé dvaceti čtyř hodinové nasazení, pomáhá babička, největší tíha však zůstává na Dominikově matce: „ Maminka je mou velkou oporou. Dominik nemůže být sám, když si něco potřebuju zařídit, vždy ho na pár hodin pohlídá, už ale nemá sílu na to, hlídat ho déle. Občas nás navštíví i Dominikův otec nebo nám pomůže s cestou k lékaři, to je ale jen nárazové,“ popisuje náročnost péče paní Monika. Většinu času tedy tráví Dominik s matkou, v případě, že je mu lépe, vyrazí společně na procházku nebo jde sám na pár hodin do denního stacionáře: „To si pak mohu uklidit, uvařit, nakoupit nebo oběhat lékaře, Domča má však často zdravotní problémy, proto dnů, kdy může jít do stacionáře, moc není.“

Tříkrálová sbírka pomohla Dominikovi.Zdroj: archiv

Dominika trápí osteoporóza, reflux - potrava se mu vrací ze žaludku zpět do jícnu, ale i jiné zažívací problémy – je alergický na lepek a mléko, má vředy, překyselení žaludku, pálení žáhy, slovně nekomunikuje, musí nosit pleny, po ránu má často bolesti. Hodně času tráví tedy matka se synem u doktorů, náročná je ale také dieta, kterou musí vařit. „Dominik je většinu času neklidný, má časté bolesti, které se snažíme tlumit, a přestože jsem se tomu bránila, občas musíme přistoupit i k práškům na spaní, aby si aspoň trochu odpočinul.“

Nejoblíbenější činností chlapce je sledování televize, zejména pak pořadu Šlágr, ale dokáže se i pořádně rozhýbat. Rád tancuje a rychlost, kterou se dokáže točit dokola, je skutečně obdivuhodná. Možná, že i tato jeho záliba způsobuje bolesti nohy a zad, které ho často trápí. Rehabilitace jsou v Dominikově případě poněkud složité, z Tříkrálové sbírky jsme tedy zkusili pomoci alespoň zakoupením zdravotní matrace a speciálních polštářů, které mohou Dominikovi ulevit. „Na polštáře si musí Domča ještě zvyknout, ale matrace je výborná. Syn tráví hodně času v posteli, proto je pro něj kvalita matrace hodně důležitá. Jsme za ni opravdu vděční,“ děkuje Dominikova maminka.

A co by Dominikovi a jeho matce mohlo ještě pomoci: „Já ani nevím, nejlepší by bylo, kdyby byl Domča zdravý. Pokud bychom ale měli nějakého asistenta, který by Domču občas pohlídal, určitě by mi to pomohlo nabrat nějaké síly.“

Kromě příspěvků do pokladniček je možné také zaslat dárcovskou SMS ve tvaru DMS KOLEDA 30 na číslo 87 777 nebo dar na účet Tříkrálové sbírky číslo 66008822/0800, vedený u České spořitelny, VS 777.

Kontakt: Veronika Vedejová, koordinátorka Tříkrálové sbírky v litoměřické diecézi, telefon: 416 531 361, 734 435 168, e-mail: veronika.vedejova@ltm.charita.cz