Radnice si nechala zpracovat projekt a nyní čeká na udělení stavebního povolení. Na krásnolipském stellplatzu by měla být kuchyňka, možnost vylití odpadních vod nebo možností připojit se na elektřinu a vodu.

Město by ráda na vybudování odstavného místa využilo dotace. Příspěvek nabízí například kraj, s jeho pomocí v dohledné době vzniknou stellplatzy v Benešově nad Ploučnicí, v České Kamenici a v Rybništi.