Výměna kotlů by se týkala lidí žijících v rodinných domech v katastru Jiříkova a Filipova. Případní zájemci se mohou písemně nebo osobně přihlásit na Městském úřadu Jiříkov u vedoucího odboru vnitřní správy Jiřího Semeráda, semerad.j@jirikov.cz, nejdéle do 6. září do 10 hodin. Zájemci musí uvést své osobní a kontaktní údaje, adresu domu, ve kterém má být výměna stávajícího kotle provedena a typ nového topného tělesa, které má být instalováno. Na výběr je ze tří těles tepelné čerpadlo, kotel na biomasu nebo plynový kotel.