„Lidé se na nás často obraceli s dotazy na možnosti očkování imobilních pacientů. Krajský mobilní tým je však natolik vytížený očkováním v pobytových zařízení v celém kraji, že lidé z Děčínska musejí na vakcinaci čekat velmi dlouho. Proto jsem začal jednat s vedením Nemocnice Děčín a podařilo se mi domluvit vytvoření vlastního očkovacího týmu, který bude za pacienty zajíždět. Velmi děkuji za vstřícný přístup,“ vysvětlil Martin Pošta, náměstek primátora.