Škůdce přitahuje především nepořádek, který je zdrojem potravy i místem ke hnízdění. Opakovaná deratizace proběhne také v Příčné ulici, v okolí Jílovského potoka, v Příbramské, Ruské, Ústecké, Školní, U Tvrze, Krátké, Weberově, Želenické, Vilsnické, Kollárově, Na Pěšině, Saské a Sněžnické. Pro maximální efekt město doporučuje majitelům pozemků provést deratizaci ve stejném období. V průběhu akce mohou lidé sdělovat připomínky na odbor životního prostředí na telefonu 412 591 465 nebo na koordinující firmu na telefonu 603 879 021.