Nádoby na svoz bioodpadu chce radnice nově umístit v Boleticích nad Labem, Křešicích a Nebočadech – Jakubech. Objevit by se zde měly 
v průběhu června.

V některých částech města nechává magistrát svážet biologický odpad již osm let.

„Rozloha města na některých místech komplikuje svoz odpadu, přesto chceme nádoby umístit tak, abychom občanům umožnili třídění odpadu. Rozhodli jsme se proto nejdříve rozšířit popelnice do míst nejvíce vzdálených od sběrného dvora," řekla Marie Blažková, primátorka města.

Poprvé nechá město odvézt odpad z nově rozmístěných popelnic na začátku června. Následně je pak svoz naplánován jednou za dva týdny.

„V současné době svážíme 1 425 nádob na bioodpad. Letos tento počet navýšíme o 594. Další rozšíření nádob na bioodpad plánujeme v roce 2017. Celé město by pak mělo být pokryto v roce 2025," doplnila primátorka města.

Město si za vyšší počet vyvážených hnědých popelnic bude muset připlatit. Podle vyjádření magistrátu by mělo zaplatit navíc 805 tisíc korun.

Naopak části města, kde žije nejvíce obyvatel, tedy především centrum města 
a okrajová sídliště, se prozatím svozu biologického odpadu nedočkají.

„Na sídlištích se svoz biologického odpadu neosvědčil. Hlavním důvodem byla nekázeň lidí, kteří do hnědých popelnic vyhazovali odpad, který do nich nepatří," vysvětluje mluvčí děčínského magistrátu Markéta Lakomá.

Pokud někdo vylije do takové popelnice například olej ze smažení, znehodnotí tím celý její obsah.

Ročně každý obyvatel Děčína vyprodukuje více než tři metráky směsného odpadu, který pak končí na skládce. Přitom v černých popelnicích končí mnohdy odpad, který je možné dále využít. Kromě papíru nebo plastů je to velmi často právě biologický odpad.

Ten se ve většině měst sváží od přelomu dubna 
a května do podzimních měsíců. Během zimních měsíců jeho svoz není možný.

Nejvíce biologického odpadu vyprodukují lidé žijící v okrajových čtvrtích, podílí se na něm především bioodpad ze zahrad jako je tráva nebo listí.