„Cílem Městského parlamentu dětí a mládeže je navázat kontakty s již existujícími parlamenty na školách a pomoci je vytvořit tam, kde nejsou,” uvedl Miloslav Lochman z domu dětí a mládeže s tím, že v začátcích je hlavní práce na koordinátorovi, v budoucnu by si pak ale sami studenti měli plně dětský parlament řídit na všech jeho pozicích a organizačních složkách - zastupitelstvo, rada, předseda či starosta.

„Bohužel se Dům dětí a mládeže Děčín nesetkává s velkým ohlasem ze stran škol, kde školní parlament nemají a většina si jich zatím hraje na mrtvého brouka. Je to však škoda, jelikož dětský parlament nabízí studentům a dětem celou řadu možností a zkušeností - nejen jak vyplnit aktivně a smysluplně svůj čas, ale naučí se mnoho potřebného pro život - svědomitost, týmovou spolupráci, samostatnost, zodpovědnost, jednání s lidmi, rétoriku a další sociální dovednosti. Věříme však, že projekt Městského dětského parlamentu v Děčíně vyjde a na plenárním zasedání bude většina škol a mládeže z ostatních neziskových organizací Děčína,” dodal Lochman.