Díky změnám, které navrhli ředitelé škol, došlo k rozšíření kapacity Mateřské školy Děčín VI, Klostermannova. Přesunem školní družiny a odloučeného pracoviště domu dětí a mládeže získala školka nové prostory.

„Je to první krok, který jsme učinili k navýšení kapacity mateřských škol. Stále však hledáme další varianty řešení tak, abychom mohli uspokojit všechny rodiče dětí předškolního věku,“ uvedl primátor Děčína František Pelant s tím, že Základní škola Na Stráni by byla kvůli tomu nucena snížit kapacitu školní družiny o 40 dětí.

Ke změně v užívání došlo také v budově Vzdělávacího střediska Městské knihovny v Divišově ulici, nově budou prostory využívány pro zájmové vzdělávání domu dětí a mládeže.

Rozšíření kapacity mateřské školy, zachování míst školní družiny a rozšíření prostor domu dětí a mládeže si vyžádalo částku zhruba 2,5 milionu korun.

Autor: Markéta Lakomá