Více než 4300 krůt uhynulo koncem minulého měsíce v zemědělském podniku v Brništi na Českolipsku. Už dvacátého června zaznamenali pracovníci výkrmny zvýšený úhyn a informovali proto neprodleně Krajskou veterinární správu v Liberci.

Už týž den, tedy v pátek, se veterinární lékaři z krajské správy vydali na šetření do výkrmny a ve večerních hodinách zalarmovali i hlavní veterinární správu v Praze. Důvod? Obava z ptačí chřipky.

Výsledky šetření, které přišly v sobotních ranních hodinách, jejich obavy naštěstí vyvrátily. Nákaza ptačí chřipkou v úvahu nepřicházela a důvod zvýšeného úhynu tak museli veterináři hledat jinde.

„Šetření, která nejsou dosud uzavřena, ukazují na to, že se krůty s největší pravděpodobností otrávily lékem proti kokcidióze, který se v menším množství běžně podává v krmení. V podávané krmné směsi však bylo léku mnohem více a krůty se jím v podstatě předávkovaly,“ vysvětluje veterinární lékař Václav Švihel, ředitel odboru ochrany zdraví zvířat Krajské veterinární správy pro Liberecký kraj. Krůty podle něj před smrtí nijak netrpěly.

Vše nasvědčuje tomu, že se ptáci začali dusit, usnuli, během spánku jim přestalo fungovat srdce a játra a už se neprobudili.
Vzhledem k tomu, že se neprokázala žádná nákaza, nebude v tomto případě veterinární správa podnikat žádné další kroky a vše je na jednání mezi dodavatelem krmiva a brnišťskou výkrmnou.

„Už jsme zahájili jednání s dodavatelem krmných směsí. Je zřejmé, že chyba se stala na jeho straně. Budeme samozřejmě požadovat náhradu za vzniklé škody, proti kterým je dodavatel krmiv pojištěný,“ informoval Deník ředitel Zemědělského obchodního družstva v Brništi Otto Forman.
Škody nejsou podle něj dosud přesně vyčísleny, ale odhaduje je na přibližně dva miliony korun. Mohly být ale mnohem vyšší. Špatné krmivo se totiž naštěstí dostalo pouze do jedné z dvaceti hal, ve kterých jsou v Brništi krůty chovány.

Zodpovědnosti se dodavatel krmiva nezříká, avšak čeká na výsledky dalšího šetření.
„Nyní probíhají laboratorní testy, které by měly zjistit, zda se chyba stala skutečně na naší straně. Pokud tomu tak je, poneseme samozřejmě plnou zodpovědnost a budeme hledat příčinu vysokého množství léku v krmivu,“ říká managerka pro komunikaci dodavatelské firmy Jana Kindlová.
Jedna možná příčina se podle ředitele výkrmny přímo nabízí a tou je lidský faktor. Například brojleři takovéto množství léku snáší a proto podle něj mohlo dojít pouze k záměně identifikace krmiva.

Velké množství léku v krmivu však nebyl jediný problém.
Lékem ošetřené krmivo se dostalo i ke krůtám, které byly připraveny k porážce a u kterých tedy už vůbec nemělo být, a to ani v malém množství.
„Několik dní před porážkou se lék musí vysadit. Kdyby v mase zůstal, tak by jeho přítomnost mohla při konzumaci způsobit lidem například nepříjemné alergické reakce,“ vysvětluje Václav Švihel z Krajské veterinární správy.
„I kdyby drůbež přežila, na pulty by se takové maso nedostalo. Maso prochází přísnou kontrolou a v případě zjištění přítomnosti léčiv by se muselo zlikvidovat,“ ubezpečuje.

Stejně tak se podle něj nemohla na pulty dostat ani uhynulá zvířata, nad jejichž likvidací v mimoňské kafilerii taktéž veterinární správa dohlížela.