Stížnosti na to, že se lidé v centrálních částech Děčína, především pak v Podmoklech, necítí bezpečně, slýchá magistrát už velmi dlouho. Strach jde především z nejrůznějších výrostků, kteří se pohybují například v okolí hlavního nádraží. A to přesto, že přímo na nádraží má policie služebnu. Vše pak prohlubuje problém s drogami, které se v této části města prodávají ve velkém. Problémy vygradovaly nedávným útokem dvou mladistvých v obchodním centru Pivovar. Po něm skončil napadený muž v bezvědomí a dva mladiství ve vazbě. „Incidenty, které se v poslední době staly, nelze tolerovat. Chci ujistit veřejnost, že vedení města situaci vnímá velmi citlivě a tématem se intenzivně zabývá,“ uvedla náměstkyně primátora pro sociální oblast Anna Lehká. Příští týden by se tak na společném jednání měly sejít koordinační skupiny pro sociální, školskou a bezpečnostní oblast.

Kromě městské a republikové policie se do jednání zapojilo také vedení Pivovaru nebo výchovného ústavu v Boleticích. To by mohlo naznačovat, že útočníci v něm mohli být umístění. Tuto skutečnost ale policie do uzávěrky tohoto článku ani nepotvrdila, ani nevyvrátila. Podle informací Deníku se ale má skutečně jednat o dva mladíky, kteří jsou v tomto výchovném zařízení. Po bezohledném útoku je policie zadržela a obratem putovali do vazby.

Ilustrační foto.
Násilí dětí raketově přibývá, může za to pocit beztrestnosti i jeho dostupnost

Velkou roli má ve zlepšení bezpečnosti ve městě sehrát prevence. „S řediteli škol budu na pravidelných poradách probírat zejména možnosti, jak podobným událostem předcházet. Pro mne je prioritou především bezpečnost na školách a školních hřištích, která jsou otevřená i pro veřejnost,“ řekl náměstek primátora pro školství Martin Pošta. Do preventivních akcí se dlouhodobě pouští také policie. Ta se podle mluvčího Kamila Marka snaží především dětem vysvětlit, že i když jsou mladší patnácti let, nejsou zcela zproštěni odpovědnosti za své činy. Mohou skončit před soudem pro mládež a i ten je může zbavit pobytu na svobodě umístěním do výchovného ústavu nebo, pokud trestnou činnost páchali pod vlivem drog či alkoholu, je poslat na ochranné léčení.

Děčín se chce kromě prevence zaměřit také na represi. Podobně jako na plaveckém areálu chce i na dalších místech využívat ustanovení přestupkového zákona, které umožňuje problémovým lidem ve správním řízení zakázat vstup na konkrétní veřejné místo až na jeden rok.

Zdroj: Youtube

Napjatá atmosféra je po brutálním útoku dětí a mladistvých také v Benešově nad Ploučnicí. Tam sestavili novou pracovní skupinu pro bezpečnost, která se tento týden poprvé sešla. „Reagujeme tím na incidenty z poslední doby a rostoucí počet násilných konfliktů, nelze je řešit jinak, než systémovými opatřeními. Všichni musí pochopit, že agresi a násilí v našem městě nechceme a nebudeme tolerovat,“ uvedl starosta města Petr Jansa. Na nejbližším jednání rady města se pak chce vedení Benešova bavit nejen o konkrétních opatřeních, ale také o zřízení komise prevence kriminality, do které chtějí zapojit i obyvatele města.

Již nyní se prevenci věnuje například benešovská základní škola. Ta má fungující školní poradenské pracoviště, kde spolupracují výchovní poradci, metodici prevence, školní speciální pedagog, sociální pedagog a nově také školní psychoterapeut. „V tomto týmu plánujeme preventivní akce pro třídy na celý školní rok, a to nejen dle aktuálních potřeb, ale i na základě evaluace preventivních aktivit předchozího školního roku. Konkrétní incidenty pak v tomto týmu řešíme ad hoc ihned. Jak individuálně s dětmi, tak se skupinami, kde se rizikové chování vyskytlo, a pokud je třeba, jsou ke spolupráci přizváni i rodiče,“ popsal ředitel benešovské školy Jakub Zelený řešení případných problémů.