Zastupitelstvo Ústeckého kraje dnes rozhodlo, že Ústecký kraj od 1. července skončí s proplácením regulačních poplatků ve zdravotnictví. Ty kraj proplácel na základě veřejného příslibu ze dne 25. 3. 2009, účinného ode dne 1. 4. 2009.

„Hlavním důvodem kroku, ke kterému rada kraje přistoupila, bylo vyjádření Evropské komise, která navrhuje dva možné způsoby řešení, jež by byly v souladu s pravidly veřejné podpory. A to hradit poplatky ve všech zdravotnických zařízeních bez ohledu na zřizovatele, a nebo tyto poplatky neproplácet vůbec,“ řekla hejtmanka Jana Vaňhová.

Ústecký kraj poukazoval na nesystémovost regulačních poplatků, jejich asociální charakter a absenci prokazatelné regulační funkce těchto poplatků. Proto aktivně podporoval veškeré legislativní iniciativy mající za cíl zrušení či podstatné omezení této povinnosti. Vzhledem k tomu, že výše uvedené iniciativy nebyly úspěšné a že na základě výsledků květnových voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky nelze očekávat, že by v blízké budoucnosti byla povinnost platit regulační poplatky zrušena, navrhla Rada Ústeckého kraje odvolání veřejného příslibu, na základě kterého jsou příslušné regulační poplatky občanům Kraje refundovány.

„Je nám velmi líto, že jsme byli nuceni k tomuto kroku přistoupit, neboť naše statistické ukazatele vypovídají o tom, že občané Ústeckého kraje tuto pomoc využívali. Bylo to tedy krok správným směrem, který pomohl zejména dlouhodobě nemocným, sociálně potřebným a také našim seniorům. Věříme, že finanční prostředky, vynaložené k tomuto účelu, byly použity adresně a smysluplně,“ doplnila hejtmanka Jana Vaňhová.