Příjmy mají v příštím roce činit 18,1 miliardy korun, výdaje 18,6 miliardy. Rozdíl má pokrýt z menší části přebytek z minulých let, z větší části úvěr. Rozpočet bude na svém zasedání schvalovat krajské zastupitelstvo.