Pro uspokojení zájmu většiny žadatelů byl po debatě na krajském zastupitelstvu a dotazu o možném převodu prostředků z jiných programů upraven původní koeficient pro rozpočty, žadatelé vyzváni k jejich úpravě a po předložení upravených rozpočtů bylo rozhodnuto o podpoře 183 žadatelů. Dalších 37 žadatelů nezaslalo po výzvě upravenou elektronickou žádost s částkou podle potřebného koeficientu.