Novými členy výboru regionální rady zastupitelé po delší diskuzi zvolili Zdeňka Plecitého (ODS), Karolínu Žákovskou (Spojenci pro kraj) a Víta Rouse (Piráti). Již dříve byli do tohoto orgánu zvoleni Petr Medáček (Spojenci), Jiří Baudis (Piráti), Elvíra Hahnová (SPD), Jiří Valenta (ANO) a Jan Růžička (KDU-ČSL).

Výbor regionální rady zastřešující Ústecký a Karlovarský kraj má dohromady šestnáct členů, po osmi z každého kraje, všichni musí být členy krajských zastupitelstev. Výbor rady rozhoduje ve věcech spojených s realizací Regionálního operačního programu Severozápad, schvaluje rozpočet, rozpočtový výhled a závěrečný účet Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad; závěrečný účet Regionální rady spolu se zprávou o výsledcích přezkoumání hospodaření Regionální rady za uplynulý kalendářní rok projedná výbor do 30. června následujícího roku a přijme opatření k nápravě případných nedostatků.