Ti méně šťastní přijdou o práci. Ti ostatní o část svých platů. Přesně to čeká v dohledné době zaměstnance výchovných ústavů na Děčínsku. V těch vyrůstají děti, které mají za sebou mnohdy minulost bohatou na trestné činy včetně těch nejtěžších.

S tvrdými požadavky ministerstva školství se musejí v těchto dnech vyrovnávat výchovné ústavy, takzvané pasťáky, po celé republice. Výjimkou nejsou ani ty v okrese Děčín. Ministerstvo po nich chce uspořit patnáct procent z celkových nákladů. Nejvyšší položkou v jejich rozpočtech jsou platy zaměstnanců, a tak jediným způsobem, jak snížit náklady podle ministerských požadavků, je propouštění a snižování platů.

„Máme několik variant. Ale požadavek ministerstva je propuštění 25 zaměstnanců z necelých 170 a ušetření jedenácti milionů korun z rozpočtu lehce přesahujícího hranici sedmdesáti milionů korun. Přesto by ani tak značné propouštění kvalifikovaných pracovníků na požadovanou úsporu nestačilo,” říká ředitel výchovného ústavu v Boleticích Pavel Bártík. Ten zatím s ministerstvem školství nejednal, to jej čeká teprve v průběhu listopadu.

„Doufám, že se mi podaří přesvědčit ministerské úředníky, že toto je úkol pro chytrou horákyni. Přes určitou hranici není možné jít, pokud chceme zabránit vzniku určitých bezpečnostních rizik,” pokračuje Bártík. O jaká bezpečnostní rizika by mohlo jít, ale nechtěl upřesnit. V boletickém ústavu jsou totiž umístěni i klienti, kteří by v dospělosti za své činy trávili dlouhé roky ve věznicích.
Nedobrá situace je také ve výchovném ústavu v Jiříkově.

„S námi to vypadá mizerně. Již pět pedagogů z třiceti dostalo výpovědi a odejdou ke konci roku. Ale ani tak na požadovanou úsporu nedosáhneme. Každopádně jsem přesvědčen, že by nemělo dojít ke zhoršení bezpečnostní situace. Ale na kvalitě práce se to určitě musí podepsat,” říká Dušan Šimonka, ředitel Dětského domova se školou v Jiříkově.

Jím řízené zařízení totiž spadá na rozdíl od dětských domovů přímo pod ministerstvo, které tak může důrazněji tlačit na splnění úsporných opatření.

Kromě propouštění tak budou muset v Jiříkově sáhnout i na platy zaměstnanců, kteří zůstali.

„Podle mých propočtů budu muset sáhnout na osobní ohodnocení a odebrat jej prakticky celé. Ještě ale není vše jasné, čeká nás dohodovací řízení na ministerstvu. Ale moc tomu nevěřím, že bych uspěl,” netají skepsi Šimonka.