Červený kostel ve Varnsdorfu, unikátní sakrální stavba z glazurovaných cihel, je stále bez majitele. Město ho nechce, stát také ne, o jeho vlastníkovi rozhoduje už několik let soud. Okresní soud v Děčíně městu navrhl městu dobrovolné převzetí této stavby. Zastupitelé nabídku nepřijali. Důvod? Evangelický kostel Augsbursgského vyznání ve Varnsdorfu je velmi špatnému technickému stavu a jeho záchrana by přišla na velké peníze.

„Náklady na jeho zabezpečení by se vyšplhaly na několik milionů korun. Pro město by to byla velká zátěž,“ uvedl zastupitel Jiří Sucharda. O záchranu kostela však bojuje. Jeho představa je taková, že první, asi třímilionovou, investici do zabezpečení zajistí stát, město by poté nemovitost přijalo do svého majetku a pokusilo se sehnat peníze, například pomocí dotací nebo nadačního fondu, na rekonstrukci.

Kostel chátrá už od roku 1960. Někdo z nich odvezl lavice. Lidé si z nich postavili chatky v areálu varnsdorfského rybníka. „Podle je mnoho věcí z kostela mezi samotnými obyvateli Varnsdorfu a přilehlého okolí, rozkradené je skoro vše,“ posteskl si varnsdorfský místostarosta Petr Šmíd. I on bojuje za záchranu památky. Jeho představa je trochu odlišná.

„Kostel by mělo převzít město, zabezpečit ho a postupem času se pokusit o jeho rekonstrukci. Je jasné, že město by muselo upustit od jiných akcí,“ řekl Šmíd. Dodal, že skupina lidí, která se kvůli Červenému kostelu sešla ve středu u kulatého stolu Zdravého města Varnsdorf, se dohodla také na tom, že formou referenda zjistí názory na převzetí kostele do majetku města od samotných obyvatel. Kostel totiž rozdělil město na dva tábory.

„V zásadě nejsem proti záchraně, naopak, ale ne za těchto podmínek. Město si takovou investici nemůže dovolit,“ uvedl varnsdorfský starosta Josef Poláček. Dodal, že postarat by se měl stát, ten nechal památku bez povšimnutí dlouhých šedesát let. Pokud by stát zainventoval sanaci objektu, není starosta proti tomu, aby se kostel stal majetkem města.

Na záchranu červené stavby vznikla na sociální síti facebook skupina Jsme pro záchranu červeného kostela ve Varnsdorfu! V současné době má více než šest set členů. Členové skupiny navrhují zachránit kostel stejně, jako se městu podařilo zachránit varnsdorfský Hrádek, a to formou nadačního fondu.

Informace:
Červený kostel je bývalým kostelem Německé evangelické církve postaveným v novogotickém slohu ve Varnsdorfu. Základní kámen ke stavbě kostela byl položen dne 16. května 1904. Projekt zpracoval architekt Waldemar Kandler (1866–1929) z Drážďan.

Kostel měl tři zvony: největší zvon byl opatřen nápisem: „Slovo Páně zůstává na věky“, prostřední, který vítal den a večer, „Modli se a pracuj“. Nejmenší měl připomínat, že jsem každý smrtelný a On je s námi „Jsem s Vámi po všechny dny až do skonání světa“. Zvony byly darem hornolužického spolku Gustava Adolfa, byly dovezeny dne 25. června 1905 a poprvé se rozezněly 28. června 1905.

3. prosince 1905 byl kostel vysvěcen a byl pojmenován „Kostel míru“. Při vysvěcení se poděkovalo Starokatolické církvi, císaři Josefu II. u jeho pomníku za náboženskou svobodu. Varhany byly vysvěceny dne 27. května 1906. Měly 21 rejstříků a 1300 píšťal.

V nezměněné podobě se kostel dočkal roku 1945.

Po skončení druhé světové války byl konfiskovaný kostel předán do užívání Církvi československé bez řádných dokladů. Od šedesátých let 20. století kostel chátrá. V době normalizace nastal jeho úplný úpadek.