Zastánci lepšího splavnění Labe, které kromě jiného zahrnuje výstavbu plavebního stupně v Děčíně, získali další munici proti svým protivníkům. Evropská unie totiž zahrnula Labe až po Chvaletice a Vltavu až ke Slapům mezi prioritní dopravní cesty. To znamená kromě podpory politické i podporu finanční.

„Po červnu, kdy německá kancléřka Angela Merkelová ujistila premiéra Nečase, že Německo zajistí na Labi parametry domluvené v memorandu z roku 2006, je toto další důležitá podpora vodní dopravě,” říká prezident Unie obchodních komor Jiří Aster.

Pro vnitrozemskou vodní dopravu to znamená kromě podpory ze strany politiků také přísun peněz na zlepšení plavební podmínek.

Podle nyní dostupných informací by se mělo jednat o desítky miliard eur, které chce Evropa do vodních cest v rámci Unie investovat v příštích přibližně dvaceti letech. Právě s těmito penězi se počítá při výstavbě plavebního stupně. Stát by si jeho výstavbu zřejmě ani při spojení se soukromým investorem nemohl dovolit. V rámci projektu PPP by měla v plavebním stupni vyrůst vodní elektrárna.

Před časem se ale vyjádřili proti stavbě jezů i někteří rejdaři.

Zástupci největšího českého rejdařství ČSPL totiž navrhli vládě, aby místo stavby plavebního stupně v Děčíně vyplatila rejdařstvím kompenzaci výrazně převyšující půl miliardy korun.

„Vzhledem k tomu, že bychom ušetřili sedm miliard, které by jinak stály jezy na Labi, je dotace ve výši necelých procent této částky podle nás akceptovatelná. Navíc musíme vzít v úvahu, že zrušíme-li Labe jako vodní cestu, budeme nejen každoročně šetřit milióny korun nutné na udržování tzv. vodní cesty, ale především dosáhneme zvýšení našeho přírodní bohatství,“ tvrdí šéf hnutí Přátelé přírody Marian Páleník.

S tím naprosto nesouhlasí Jiří Aster.

„V labském koridoru se dopravuje polovina zboží přes českou hranici z celkového objemu do i ze zahraničí. Celkem dvacet milionů tun ročně. Pokud by se díky lepší konkurenci podařilo snížit cenu přepravného na tunu o pouhé euro, ušetří naše hospodářství dvacet milionů euro. Když k tomu připočteme výrobu levné a skutečně obnovitelné energie z vodního díla, pak lze zodpovědně prohlásit, že se jedná o nejefektivnější dopravní stavbu, jakou stát může vybudovat,” je naopak Aster přesvědčen o smysluplnosti zlepšení plavebních podmínek na Labi a dodává, že jedny z nejnižších dopravních tarifů jsou tam, kde je říční doprava konkurenceschopná. Například v Porýní.

Nezavrhuje ale ani dopravu na železnici. „Jako unie komor se snažíme, aby podporu dostala i železnice, protože železnice podél řeky je 160 let stará a nevyhovuje současným potřebám,” dodal.