Pokud turisté zavítají do Dolského mlýna u Jetřichovic, musí být opatrní. Nabádají je k tomu pracovníci Správy Národního parku České Švýcarsko. Blesková povodeň, jež se prohnala Děčínskem minulou středu, zasáhla totiž i území parku.

„Sice se na odklízení následků povodně začalo pracovat hned po povodni, ale třeba lávka právě u Dolského mlýna není hotová,“ řekl mluvčí Národního parku České Švýcarsko Tomáš Salov.

Brigádníci se na úklid Dolského mlýna vrhli hned v pátek po velké vodě. Vyprostili zničenou část lávky a nasunuli ji zpět k levobřežnímu pilíři. Začali zdít vytrhané základy, na nichž je nástupní rampa uložena.

„Přes hlavní mostovku lze přecházet, nepřístupná je však nástupní rampa, prozatím je osazena pouze provizorně,“ vysvětlil Salov. Protože je k sestupu na břeh nutné překonat výškově obtížný stupeň mezi břehem a pilířem lávky, doporučují pracovníci Správy parku turistům, aby raději využili okružní cestu od Dolského můstku, po níž lze k mlýnu bezpečně dojít ze strany cyklotrasy č. 3076.

„Touto cestou se návštěvníci k mlýnu dostanou i po modré turistické značce od Vysoké Lípy, kde povodeň sice strhla lávku na soutoku Jetřichovické Bělé s Kamenicí, tu však již pracovníci skalní čety spolu se strážci přírody už vrátili na původní stanoviště,“ dodal Salov.

Kromě prací na lávce pomohli brigádníci v Dolském mlýně umístit zpět vodní kolo, pokračovali s odkrýváním staré dlážděné cesty před bývalou pekárnou. Rovněž započali úklid interiéru mlýna, kde po opadnutí vody zůstala vrstva bláta, bránící pohybu v budově. Také osadili dřevěný krucifix na křižovatce u cyklotrasy.

„V těchto místech stával dřevěný kříž již v minulosti, jeho podoba je zachycena na fotografiích pořízených ještě po druhé světové válce,“ řekla Natalie Belisová z oddělení vztahů s veřejností Správa NP České Švýcarsko.

Také hřenské soutěsky se vzpamatovávají z následků povodně. Lodičky se v Edmundově soutěsce díky obětavé práci dobrovolníků i zaměstnanců rozjely už třetí den po povodni.