Za loňský podzim uklidily 17 tun spadaného listí a po Vánocích odvezli asi 2 200 ks vánočních stromků.

O pořádek se v Děčíně kromě Technických služeb Děčín stará Středisko městských služeb, které vzniklo právě za účelem rozšíření a zkvalitnění údržby veřejných prostranství a zeleně a zaměstnává především občany s nízkou úrovní kvalifikace a dlouhodobě nezaměstnané.

„SMS má důležitý sociální charakter. Vyplňuje díru na trhu práce, zaměstnává občany sociálně nebo zdravotně znevýhodněné, kteří by v běžné práci neuspěli. Zabezpečuje také výkon trestu obecně prospěšných prací," řekla Marie Blažková, primátorka města.

Středisko se svými zhruba 85 zaměstnanci každodenně uklízí v ulicích města, a to zejména v lokalitách Děčín I, Staré Město, Podmokly, Želenice, Boletice. V dalších lokalitách, jako jsou například Chrochvice a Letná, probíhá úklid dvakrát týdně.

„Všichni naši zaměstnanci jsou rozděleni do jednotlivých čtvrtí. Například v Podmoklech jich každý den zametá sedm, v Boleticích osm. Zaměstnance rozdělujeme tak, aby byli místně znalí, většinou ve svých rajónech bydlí," řekl Jaroslav Horák, vedoucí Střediska městských služeb.

K pravidelným úklidovým trasám patří také turisticky navštěvovaná místa a třicet dětských hřišť. V jarních a letních měsících se k zametání 
a sbírání odpadků přidá ještě sekání některých travnatých ploch, na podzim úklid listí a v zimě odklízení sněhu.

Ani s poměrně velkým množstvím zaměstnanců však není jednoduché udržet město čisté.

„Jsou ulice, jako například Dělnická, které můžeme uklízet několikrát denně. Ráno ji totiž naši pracovníci uklidí 
a odpoledne je tam opět nepořádek," doplnil Jaroslav Horák.
„Vidím jako úspěch, že se nám podařilo vypěstovat u zaměstnanců pravidelné pracovní návyky. Sami dnes totiž upozorňují na černé skládky nebo nepořádek v ulicích," dodala Blažková.

Středisko městských služeb má dvanáct kmenových zaměstnanců, zbytek je financován díky Úřadu práce. Podle rozhodnutí zastupitelů může být celkový počet zaměstnanců maximálně devadesát.