Ve sportovní hale v Maroldově ulici v děčíně se sešlo na druhém ročníku soutěže v poskytování první pomoci osmatřicet klientů ústavu sociální péče „Některé úkoly se mohou běžným lidem zdát banální, ale pro soutěžící jsou mnohdy komlikované. Zdravý člověk nemá například problém odstřihnout náplat, nebo kus obvazového materiálu, ale pro mentálně postižené je to mnohdy náročný úkol ,“ řekla pořadatelka akce Helena Hantáková. Účastníci si během soutěžních disciplín se zdravotnickou tematikou osvojili základy poskytování první pomoci,ošetření běžných i vážnějších poranění, zvládnutí telefonického hovoru se záchrannou službou i nejrůznější teoretické poznatky z oblasti bezpečnosti a prevence.

Na prvním místě se umístil tým z Ústavu sociální péče v České Kamenici ve složení Jan Nasanov, Eliška Bezoušková a Alena Vítkovská. Druhé místo obsadili DOZP Všebořice a třetí pozici uhájilo družstvo Speciální ZŠ a MŠ Varnsdorf. V kategorii jednotlivců byli nejlepší Gábina Pelechová z Jurty a Martin Kellner s Jindřiškou Skokanovou z diakonie ČCE Litoměřice.

„Zastoupení soutěžících z ústavů i z rodinné péče bylo velmi slušné a proto nám není líto, že družstvo Slunečnice v tak tvrdé konkurenci opět nedosáhlo na vítězství. Hlavně že v tom velkém hemžení nedošlo k žádnému úrazu a i kdyby, všichni jsme na to byli připraveni. Nyní po náročném výkonu si užijeme zasloužené odměny na taneční zábavě na Střelnici, kde bude dost místa na sdílení nových zážitků“, říká s úsměvem Ivana Fryčková, vedoucí centra sociální rehabilitace Cesta do světa, které soutěž připravilo organizačně. Poděkování za pořadatelskou podporu patří Záchranářům z České Kamenice, Policii ČR, basketbalovému klubu Děčín a Středním zdravotnickým školám v Děčíně a v Ústí nad Labem.

Velký sál společenského domu Střelnice v Děčíně ožil večer Květinovým bálem, který pořádalo sdružení Slunečnice u příležitosti desátého výročí svého založení. Slunečnice pomáhá lidem s mentálním postižením a proto není divu, takže taneční parket patřil hlavně jim. Hudebním tahounem taneční zábavy byla kapela U-style a o zpestření programu se postaraly děčínské mažoretky ze souboru Atricot. Zlatým hřebem byla přehlídka květinových klobouků domácí výroby. Cenu za nejzdařilejší klobouk, kterou byl kloboukový dort, získala Jana Fréharová z Diakonie ČCE Litomeřice.