Výskyt mordovky nachové pravé u Vysoké Lípy prozradila její v době nálezu již uschlá nadzemní část.Zdroj: Petr BauerPro širší oblast Českého Švýcarska se jedná o zcela nový druh. Mordovku našel na výslunné mateřídouškové stráni botanik Petr Bauer. „Jedná se o novou lokalitu vzniklou buď v nedávné minulosti spontánně, nebo i o lokalitu starší, která však unikala pozornosti. U tohoto druhu se nadzemní části vyvíjejí pouze za vhodných klimatických podmínek a není výjimkou, když se je podaří na stejné lokalitě pozorovat jen jednou za mnoho let,“ řekl botanik Karel Nepraš. Ten správnost určení nálezu potvrdil. Nejblíže od místa nového nálezu se vyskytuje v Českém středohoří.