Účastníci soudních řízení, kteří se zajímají o to, jak pokročila jejich projednávaná kauza, už nemusejí ztrácet čas průchodem bezpečnostním rámem a prohlídkami justiční stráže. Vše potřebné se dozvědí, aniž by museli procházet jednotlivými chodbami a třeba i delší dobu hledat kancelář příslušné soudní úřednice nebo pracovnu soudce. Své záležitosti si mohou vyřídit už ve vestibulu soudní budovy. Vzniklo tam nové informační středisko.

„Zajímala jsem se o nabytí právní moci rozsudku. Nemusela jsem nikam šlapat do vyšších pater jako dříve, když jsem si tady vyřizovala jinou záležitost. Teď jsem v ukončeném sporu předložila rozsudek a paní soudní úřednice mi nabytí právní moci potvrdila. Všechno trvalo pár minut,“ pochvalovala si zřízení nové služby asi čtyřicetiletá žena.

Podobný servis zatím není samozřejmostí u všech českých soudů. Ten děčínský se naopak řadí spíše k výjimkám, kde poskytování informací a vyřizování nejrůznějších administrativně správních úkonů prakticky na počkání v účelově vyhrazeném místě funguje. Podobná informační střediska mají v Liberci, některé obvodní soudy v Praze a pak už jen v několika dalších místech.

„Považujeme vytvoření této služby za vstřícný krok veřejnosti. Chceme, aby lidé nemuseli absolvovat běžnou prohlídkovou proceduru při vstupu do budovy. O soudní záležitosti se samozřejmě zajímají i starší lidé, pro které je orientace v soudních prostorách komplikovanější,“ vysvětlila ředitelka správy soudu Jana Miková.

Stávající vyčleněný prostor v sousedství hlavního vchodu do budovy má pro potřeby informačního střediska, které začalo fungovat od počátku února, odpovídající vybavení. K některým změnám tam ale přece jen ještě dojde.

„Zatím je to volně otevřený prostor, který žadatelům o informace neposkytuje dostatek soukromí. Proto tam necháme nainstalovat ještě skleněnou přepážku, která bude oddělovat informační středisko od samotného vestibulu,“ připomněla ředitelka soudu.

Kdyby tam už nějaké dveře byly, platilo by o nich rčení, že se zrovna netrhnou. Soudní úřednice, které se tam budou pravidelně střídat, už vyřizovaly desítky dotazů a nejrůznějších dalších věcí.

„Mimo jiné jsem v minulém týdnu vyřizovala i několik dotazů, které se týkaly exekučního oddělení. Lidé chtěli pro potřeby krajského soudu kvůli podání návrhu na insolvenční řízení zjistit, jaké dluhy mají vedené právě u děčínského soudu,“ uvedla vedoucí trestního oddělení Ivana Dudová.

Zatím ale převažuje zvídavost na stav soudních řízení a potvrzování právní moci rozsudků. Kdyby se ale třeba někdo ze zvědavců zajímal o to, jestli už jsou Novákovi nebo jiní manželé rozvedeni, požadovanou informaci se takoví tazatelé nedozvědí.

„Informovat můžeme pouze ty osoby, které prokáží, že jsou účastníky řízení a nebo právními zástupci jedné či druhé strany daného sporu. Nemůže tedy nikdo spekulovat s jakousi benevolencí, že jen na základě vzneseného dotazu řekneme komukoli cokoli, aniž by na takové informace měl právo,“ dala během své služby na informačním středisku jasně najevo ochranu soudních a osobních údajů vedoucí trestního oddělení Dagmar Červinková.

Své záležitosti si na informačním středisku za několik dnů vyřídily už desítky žadatelů. Kdyby děčínský soud podobné zařízení neměl, tito lidé by museli procházet do budovy. Tu koncem loňského listopadu museli na nezbytně nutnou dobu opustit všichni soudci i další zaměstnanci v souvislosti s oznámením, že je v objektu uložená bomba. Policisté sice žádnou výbušninu nenašli, ale už tehdy vedení soudu dalo najevo, že zvýší zabezpečení jednotlivých prostor budovy.

„Dohodli jsme se na přijetí některých opatřeních, která poněkud zpřísní zdejší provozní podmínky,“ reagoval tehdy předseda soudu Miroslav Kureš.

Za jeden z takových ochranných kroků je možné považovat právě vytvoření informačního střediska pro styk s veřejností ve vestibulu. Lidé si většinu potřebných záležitosti vyřídí právě tam a dojde k výraznějšímu omezení jejich pohybu v dalších částech soudu.