85 tisíc rostlin

Likvidace netýkavky malokvěté podél turistické stezky vedoucí k jednomu z největších lákadel Českého Švýcarska zabrala dohromady půl druhého dne.

„Během tří půldenních zásahů naši pracovníci vytrhali 85 tisíc rostlin tohoto invazivního druhu," říká mluvčí správy národního parku Tomáš Salov.

Netýkavka malokvětá se dostala do Evropy na přelomu 19. a 20. století z údolních oblastí Himaláje, kdy našla uplatnění především jako okrasná rostlina v zahradách. V našich podmínkách se však velice rychle šíří na úkor dosavadní přirozené vegetace.

„Vzhledem k tomu, že se jedná o jednoletou rostlinu, předpokládáme již v příštím roce výrazné snížení počtu netýkavek malokvětých v této lokalitě," říká ředitel Správy Národního parku České Švýcarsko Pavel Benda.

Přesto ale bude správa pokračovat s likvidací netýkavky i v dalších letech. Postupně by tak z této lokality měla zcela zmizet a uvolnit tak cestu k návratu původních druhů, které se zde v minulosti vyskytovaly.

„Zastavení šíření invazních druhů a jejich odstranění z biotopů v zájmu zachování životního prostoru pro původní rostliny a živočichy patří k důležitým úkolům správy národního parku," vysvětluje Tomáš Salov.

Podobné likvidace se v minulosti dočkal také bolševník velkolepý, který rostl například v okolí Děčínského Sněžníku. Také tato rostlina byla do Evropy zavlečena jako okrasná, její původ je na Kavkaze. Dorůstá dvou až čtyř metrů a její bílá květenství mohou dosahovat i půl metru. Při kontaktu s bolševníkem může lidem naskákat vyrážka nebo i puchýře, obsahuje totiž nebezpečný jed. Stejně jako netýkavka je považován za nebezpečný invazivní druh likvidující původní ekosystémy.

Mýval i vejmutovka

Kromě netýkavky malokvěté dělá problémy také netýkavka žláznatá nebo borovice vejmutovka. Ta, ač je u lidí oblíbená, má dalekosáhlé dopady na ekosystém v okolí místa, kde se ve větší míře vyskytuje. Mezi živočichy dělají největší problémy mýval severní či psík mývalovitý. Také ty se snaží ochránci přírody z Českého Švýcarska dostat. Jedná se totiž o šelmy, které prakticky nemají přirozeného nepřítele.