Opravit polovinu zábradlí a spodní část konstrukce Tyršova mostu chce nechat ještě letos děčínský magistrát. Opravy by ho měly vyjít na přibližně tři miliony korun.
Poměrně rozsáhlá oprava Tyršova mostu by měla začít letos v září a hotovo by mělo být do dvou měsíců. „Součástí zakázky je oprava zábradlí na povodní straně mostu a oprava svislic hlavního nosníku na úrovni chodníku na obou stranách mostu,“ říká náměstek děčínské primátorky Jiří Anděl.

VŠE PROREZLÉ OPRAVIT

Během podzimu tak zmizí zábradlí na severní části mostu, tedy té směřující k Přípeři. Také spodní část konstrukce potřebuje opravit. Na řadě míst je totiž poměrně značně prorezlá. Město proto nechá konstrukci očistit od stávajících barev, vyspravit a znovu natřít.

Právě odstraňování barvy bude pravděpodobně jednou z náročnějších částí oprav. Barvy použité na mostě totiž obsahují jedovaté polychlorované bifenyly, které se nesmí dostat do řeky. Otryskanou nebo obroušenou barvu je proto nutné zachytávat a následně ji nechat zlikvidovat jako nebezpečný odpad. Podobnou opravou prošel Tyršův most již před třemi lety. Tehdy nechala radnice opravit zábradlí na jeho jižní straně.

Pro chodce Tyršův most nejkratší spojnicí mezi levobřežní a pravobřežní částí města. Vede přes něj také cyklostezka, která využívá právě chodník na severní straně mostu.
„Chodci i cyklisté budou muset během oprav počítat s omezeními, která se dotknou aktuálně opravované části mostu,“ uvedla mluvčí děčínského magistrátu Markéta Lakomá.
Tyršův most oslaví příští rok půlkulaté výročí svého vzniku. Postavily jej v roce 1933 Škodovy závody, které vyhrály zakázky na stavbu nového mostu. Ten měl nahradit dosluhující a již nevyhovující řetězový most spojující tehdy dvě samostatná města Děčín a Podmokly.

Jeho přesun na původní pilíře trval necelý den. Ještě ráno 9. prosince 1933 mohli lidé chodit po starém řetězovém mostu. Večer se již prošli po obloukovém, v té době svého druhu největším v Československu.