"Na daných místech je spousta nestabilních svahů, ohořelých stromů. Teď začíná období nebezpečnější než léto, lze předpokládat větší množství srážek, vítr, sníh. Proto potřebujeme, aby toto opatření obecné povahy bylo prodlouženo," řekl ČTK mluvčí správy parku Tomáš Salov.

Národní park zajistil rozsáhlým zásahem bezpečnost pohybu návštěvníků na trase od Hřenska k Pravčické bráně po takzvané Mlýnské cestě, která nahradila uzavřenou Gabrielinu stezku. Turisté se bezpečně dostanou také podél trasy z Mezné do Divoké soutěsky, kde obec Hřensko provozuje plavbu na lodičkách. V případě Edmundovy soutěsky správa parku čeká na podklady k pilotnímu zásahu. "Ty by nám měly říci, zda takovým zásahem skutečně zajišťujeme bezpečnost a zda je v přírodní zóně národního parku přípustný. Chceme zjistit, zda opatření povede k větší bezpečnosti plavební dráhy pod svahem," uvedl Salov.

Rozhodnutí o umožnění vstupu do Edmundovy soutěsky a provozování plavby na lodičkách v ní je v kompetenci obce Hřensko. Správa parku obec jako vlastníka cest a provozovatele plavby informovala o rizicích vyplývajících ze situace na sousedících pozemcích. Zároveň ji upozornila na skutečnost, že ze strany správy parku není pro příští sezonu reálné provedení rozsáhlého opatření pro zajištění bezpečnosti návštěvníků.

Požár v Českém Švýcarsku začal 24. července 2022 a trval tři týdny. Zasáhl více než 1100 hektarů lesa. Ilustrační foto
Muž obviněný ze zapálení Českého Švýcarska zůstává ve vazbě

Další opatření obecné povahy vydané ministerstvem životního prostředí souvisí s omezením vstupu do lesa na území národního parku v závislosti na aktuálně platném stupni požárního nebezpečí vyhlašovaném Českým hydrometeorologickým ústavem. Takzvaný návštěvnický semafor rozlišuje běžnou situaci, při které neplatí žádná opatření, při nízkém stupni požárního nebezpečí platí noční zákaz vstupu do lesa a v případě vysokého stupně požárního nebezpečí vedle nočního zákazu vstupu do lesa je omezen pohyb návštěvníků pouze na značené turistické trasy. "Po vypršení platnosti tohoto opatření obecné povahy správa národního parku nebude žádat o vydání nového pro zimní období, nicméně je pravděpodobné, že se podobné opatření opět zavede příští rok v hlavní turistické sezoně," uvedla mluvčí.

Od zavedení návštěvnického semaforu nezaznamenali strážci v parku ani zahoření, ani požár. "Vycházíme tedy z předpokladu, že spolu s dalšími protipožárními opatřeními bylo toto opatření účinné," řekla Ješátková. Počet zaměstnanců správy parku se k 1. srpnu zvýšil o tři, dva strážce přírody a jednoho požárního preventistu.

Požár v národním parku České Švýcarsko vypukl loni v noci na 24. července. Byl to dosud nejrozsáhlejší lesní požár v ČR. Zasáhl přes 1000 hektarů. Jeho likvidace byla velmi náročná. Vystřídalo se u ní 6000 hasičů. Kvůli požáru policie obvinila muže z obecného ohrožení a poškození cizí věci.