Jde o obnovu části turistické trasy, která dnes končí u Černé brány a která dříve vedla přes Krásnolipský most nad Křinicí do Saska. "V málo frekventované oblasti skalních dolů a roklí, vzdálené od lidských sídel i silničních komunikací, dochází tak k možnosti nových túr krajem Nevrlého Zadní země, například z Kyjova nebo Doubic přes Hřebec, Divokou roklí k Panenské jedli, do Zadních Jetřichovic a na Mezní Louku," informují turisté.