Původní schodiště byla tesaná do skály, jen na Mariinu vyhlídku vystoupá ročně přibližně 100 tisíc návštěvníků mířících za dalekými výhledy. „Při tak velkém pohybu turistů po měkkém pískovci schody trpěly sešlapem a prakticky zmizely. Spíše než o schodech jsme mohli mluvit o skluzavce, která byla místy vhodná spíše pro horolezce než běžné turisty,“ vysvětluje mluvčí Správy národního parku České Švýcarsko Tomáš Salov, proč se do rekonstrukce přístupů na dvě velmi oblíbené vyhlídky pustili.

Nová schodiště jsou z pozinkované konstrukce, kterou na Rudolfově kamenu doplňují dřevěné stupně, ta na Mariinu skálu je pak natřená tmavou barvou. Přístup na Mariinu skálu zvládla stavební firma vyměnit již v dubnu, na té na Rudolfův kámen se ještě pracuje. Vše ale směřuje k tomu, že by do víkendu mělo být vše hotové a turisté by se mohli těšit výhledy z obou skal.

Jen za tato dvě schodiště a úpravy přístupu zaplatí správa národního parku 1,6 milionu korun. Další miliony pak míří do údržby dalších cest, například do prokácení Kyjovského údolí, kde bylo potřeba odstranit kůrovcem napadané stromy hrozící pádem přímo na turistickou stezku. Tu o víkendu již znovu proznačili vyškolení značkaři Klubu českých turistů, kteří mají tuto lokalitu na starosti.

V Českém Švýcarsku vyjely autobusy rychlého spojení Mezné a Hájenek u Růžové.
FOTO: V Českém Švýcarsku vyjely první shuttlebusy, propojí hlavní lákadla parku

Pro turisty to ale nejsou jediné novinky. Ještě letos vznikne zcela nové vyhlídkové místo na Mlýnské cestě mezi Třemi prameny a Meznou. To nabídne nový pohled na Pravčickou bránu, kterou si je možné prohlédnout také dalekohledem. V nejbližších týdnech zde bude provizorní plošina. Tu by ve druhé polovině turistické sezóny měla nahradit stálá plošina, ke které povede také chodníček „Přístup po něm bude bezpečný, v jeho okolí jsme vykáceli stromy tak, aby neohrozily případným pádem turisty,“ vysvětluje mluvčí parku Salov. V okolí plošiny totiž kromě kůrovce řádil loni v létě také požár a řada stromů je ohněm poškozená. Pokud by lidé k plošině chodili jinudy, vystavovali by se zbytečnému nebezpečí.

Rekonstrukce oceňují nejen návštěvníci, ale i destinační agentura České Švýcarsko, která má na starosti cestovní ruch v regionu a jeho propagaci. „Určitě to pomůže v přístupu na jednotlivé vyhlídky. Na Mlýnské cestě jsme spolupracovali se správou národního parku, se kterou jsme dávali dohromady nové značení nebo mapky. Je to podle mne skvělá podpora turismu v centrální části národního parku,“ řekl ředitel obecně prospěšné společnosti České Švýcarsko Jan Šmíd. Toho nyní nejvíce trápí uzavřená Edmundova soutěska a část Gabrieliny stezky z Mezní Louky na Pravčickou bránu. Podle nejnovějších informací budou obě tyto lokality kvůli loňskému požáru uzavřené nejen letos, ale i příští rok.