V tunelu stojí montážní vlak, který veze například izolátory pro budoucí trolejové vedení. Po stavbě se pohybuje přibližně padesát dělníků, kteří pracují v tunelu, na mostu nebo na stavbě protihlukových opatření před tunelem. „Je za námi výměna mostní konstrukce, kompletní rekonstrukce Děčínského a Loubského tunelu, jsou postavené protihlukové stěny a je kompletně vyměněn železniční svršek,“ říká Bořivoj Leszko ze stavební firmy Strabag, která zakázku Správy železnic na opravu trati mezi děčínským východním nádražím a Prostředním Žlebem vyhrála.

První vlaky by po opravené trati a novém mostu mohli projet za měsíc. Pokud vše půjde podle harmonogramu, měla by výluka skončit 23. února v 17 hodin. To je o zhruba tři měsíce později, než jaký byl předpoklad. Důvodem byly podle Leszka především geologické komplikace například při uchycení kotev nebo při budování centrálního svodu. Podle původního projektu se mělko pod kolejemi měla nacházet skála, ta tam ale nebyla. Projekt bylo proto potřeba upravit.

Nový most do Prostředního Žlebu prošel zatěžovací zkouškou.
Drží! Nový most do Prostředního Žlebu prochází zátěžovou zkouškou

Po zprovoznění trati, která je určena nákladním vlakům, se bude potřeba věnovat i některým drobnějším pracím. „Jako úplně nakonec provedeme finální terénní úpravy, náhradní výsadbu zeleně a postavíme nové dětské hřiště nad Děčínským tunelem,“ doplňuje Bořivoj Leszko.

Kromě posledních dokončovacích prací čeká na stavební dělníky v příštích měsících především demolice starého železničního mostu, který nyní stojí na pomocných pilířích v těsném sousedství nového přemostění. S jeho rozebíráním by měla být stavební firma hotová přibližně v srpnu. „Kvůli zachování plavby alespoň jedním plavebním otvorem probíhá demontáž starého mostu postupně,“ vysvětluje Bořivoj Leszko. Pro rozebírání mostu by se nebylo možné obejít bez pomocné příhradové konstrukce, a především bez lodi s vanou, do které jeřáb snáší odřezané kusy mostu. „Nejprve snášíme vrchní pasy, následně demontujeme svislice a příhrady. Necháme pouze mostovkovou část, kterou budeme sundávat jako poslední,“ popisuje Leszko další postup.

Zdroj: Strabag

Rekonstrukce více než 116 let starého železničního mostu začala loni na podzim. Stavební firma nejprve postavila v děčínském přístavišti novou mostní konstrukci. Tu starou následně posunula na pomocné pilíře a nahradila ji novou. Ocelová část mostu vznikla v mostárně v Prostějově a v Děčíně byla smontována do konečné podoby, která odpovídá původnímu historickému přemostění.

„Degradace mostu je tak velká, že nelze zajistit jeho bezpečný stav a je nutná jeho výměna. Součástí toho je také 400 metrů dlouhý tunel. Byť to zní jednoduše, je to jedna z nejsložitějších staveb v Ústeckém kraji,“ zmínil při slavnostním zahájení stavby za více než 1,1 miliardy korun generální ředitel Správy železnic Jiří Svoboda složitost přístupu k mostu. Kromě toho opravuje SŽ také trať vedoucí na východní nádraží, kterou doplňuje v místech, kde vede těsně za obytnými domy, protihlukovými stěnami.