Podle vedení města je to příliš nákladné řešení, které nebude možné v dohledné době realizovat. Tunel by totiž navazoval na případný dálniční přivaděč 
z Děčína vedoucí podél řeky.

Vedení Ústí nad Labem chce postavit tunel, který by odvedl tranzitní dopravu 
z centra a stal by se součástí přivaděče z Děčína k dálnici D8.

Tunel by měl být dlouhý přes čtyři kilometry. Začínat by měl v Žižkově ulici, která je spojnicí centra s dálnicí D8, 
a vyústit ve čtvrti Neštěmice. Tam by podle materiálů ústeckého magistrátu navazoval na silnici I/62, která by měla být rozšířena ze dvou na tři jízdní pruhy. Jaké by byly náklady na jeho vybudování 
a zda jde o reálnou variantu, není zatím jasné. Podle představ města by tunel měl postavit stát.

„Výsledek je neuvěřitelný. Pokud se tento projekt podaří, získá (Ústí nad Labem) nadčasové řešení, které ho zbaví tranzitní dopravy a umožní regulovat dopravu v celém městě. Dopady na život by byly enormní," řekl náměstek ústeckého primátora Martin Hausenblas.

Jenže s tím příliš nesouhlasí Děčín, který si nechává 
v současné době zpracovat vlastní studii.

„Řešení, které navrhuje Ústí nad Labem, by bylo velmi nákladné. Proto si nemyslím, že by jej bylo možné v dohledné době realizovat. My budeme i nadále pokračovat ve zpracování naší studie," uvedl náměstek děčínské primátorky Jiří Anděl.

Studie posuzuje tři varianty, hotova by měla být přibližně za měsíc.

Studie, kterou nechalo město vypracovat po dohodě s občanskými iniciativami, posuzuje jako možnosti vedení přivaděče variantu Zelenou, údolím Chrochvického potoka, a třetí možností je rozšíření výpadovky na Ústí nad Labem. Na tu by pak v krajském městě navazoval zamýšlený tunel.

„Budeme prosazovat takové řešení, které bude jasně
a odborně vyargumentováno výše uvedenou studií," dodává Anděl s tím, že tunel by zcela neřešil problémy Děčína.

Ministerstvo dopravy nepovažuje nápad ústecké radnice za efektivní. Podle mluvčího Tomáše Neřolda se po dokončení dálnice D8 výrazně zklidní na stávající silnici I/62 doprava. Ředitelství silnic a dálnic proto pracuje na dvou variantách, které počítají se zcela jinou trasou.

„Nelze předpokládat, že nastíněný nápad města by mohl být ekonomicky efektivní. Navíc funkce přivaděče I/13 od Jílového je primárně pro dopravu Teplice – Děčín, která nemusí zatěžovat Ústí nad Labem a údolí Labe," řekl Neřold. Dvě připravené varianty už podle ministerstva procházejí procesem posouzení vlivu na životní prostředí (EIA) a vybrána z nich bude ta vhodnější.

Podle plánů ústecké radnice by tunel kromě zklidnění dopravy zajistil i průjezdnost města při případných povodních. Později se počítá s tím, že by se silnice v centru města proměnila v nábřeží s promenádou. Radnice se chce v první fázi připojit ke studii zhotovitelnosti, kterou si nechal zpracovat Děčín. „Studie má dát odpovědi na to, co se stane s regionální a nadregionální dopravou, jaké to bude mít důsledky," doplnil Hausenblas. Připojení ke studii by mělo podle jeho odhadů stát maximálně několik set tisíc korun. Cenu tunelu odhaduje na 4,5 až pět miliard korun.

Jenže Děčín se s Ústím na připojení se k děčínské studii podle Jiřího Anděla nedohodl.

„Nebylo z naší strany v žádném případě řečeno, že souhlasíme s rozšířením našeho zadání, a už vůbec ne, že bychom snad byli ochotni čekat na dopracování vašeho zadání byť jen o měsíc – jasně jsme řekli, že to nepřipadá v úvahu," říká náměstek děčínské primátorky.

Diskuze o výstavbě přivaděče se vedou již řadu let. Problém se výrazně zvýšil v posledních letech, kdy stoupl počet těžkých nákladních aut projíždějících přes Děčín a sousední Jílové.